Zamówienia

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i ocenę sprawozdania finansowego oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem, sprawozdania z badaniem wykorzystania środków finansowych z dotacji podmiotowej pod względem zgodności ze stanem faktycznym
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i ocenę sprawozdania finansowego oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem, sprawozdania z badaniem wykorzystania środków finansowych z dotacji podmiotowej pod względem zgodności ze stanem faktycznym
Zaproszenie do składania ofert na usługi dotyczące administracji i konsultacji w zakresie: środowiska MS Office 365 Business Premium oraz MS Azure oraz administracji infrastrukturą sieci LAN i WAN
Zaproszenie do składania ofert na sprzęt komputerowy
Zaproszenie do składania ofert na realizację trzech animacji
Zaproszenie do składania ofert na realizację badania typu Social Network Analysis
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie animacji
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie podręcznika taksonomii Unii Europejskiej w zakresie tematyki Zielonego Ładu