Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do szacowania usługi modyfikacji Platformy Cyfrowej
Zaproszenie do szacowania ceny na świadczenie usług księgowych i kadrowych
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług badawczych na potrzeby tworzenia raportu mającego na celu zidentyfikowanie stanu technologii kwantowych w Polsce
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług badawczych na potrzeby tworzenia raportu wpływu technologii cyfrowych, automatyzacji i innowacyjnych rozwiązań na emisję gazów cieplarnianych w ramach przemysłowych procesów produkcyjnych
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie kampanii reklamowej w ogólnopolskich dziennikach ekonomiczno-prawnych
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie w miesiącu grudniu b.r. kampanii reklamowej w prasie regionalnej obejmującej zasięgiem obszar całej Polski
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług zawiązanych ze środowiskiem MS Dynamics CRM oraz implementacji PowerPages
Zaproszenie do złożenie oferty na przeprowadzenie kampanii promującej narzędzia wspierające transformację cyfrową dla MŚP w Polsce
Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową organizację okrągłego stołu i konferencji