Przejdź do treści

XVII Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym

Data: 21 - 22 maja 2024 (zakończone)
Organizator: BMP Sp. z o.o. Sp.k.

„Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym” to jedna z ważniejszych konferencji branżowych, w której co roku uczestniczy ponad 360 przedstawicieli zakładów chemicznych, rafinerii oraz firm związanych z utrzymaniem ruchu.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w branży, wymiana doświadczeń kadry zarządzającej zakładów chemicznych, petrochemicznych, rafinerii, przedstawicieli uczelni wyższych technicznych i instytutów oraz integracja środowisk inżynierskich. Tematyka konferencji obejmuje zarówno aspekty teoretyczne, jak i analizę konkretnych rozwiązań technologicznych w produkcji i utrzymaniu ruchu w zakładach.

Wydarzenie oferuje intensywny program skoncentrowany na najnowszych trendach i innowacjach w obszarze utrzymania ruchu (UR). Harmonogram konferencji obejmuje pięć paneli tematycznych oraz wywiady z ekspertami.
Pierwszy panel zatytułowany „DLA AMBITNYCH. Cyfryzacja procesów UR w przedsiębiorstwie” będzie poświęcony cyfryzacji procesów UR w przedsiębiorstwie oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji w Przemysłu 4.0.
Następnie odbędzie się wywiad zatytułowany „DLA CIEKAWYCH. Nowe podejście do UR w praktyce” na temat cyfrowego bliźniaka w Przemysłu 4.0, przyszłości polityki remontowej oraz zielonej transformacji w produkcji.

Kolejny panel, „DLA ROZWAŻNYCH. Przyszłość polityki remontowej i zarządzania UR” koncentrujący się na tematach istotnych dla przyszłości branży, a także na roli inżynierów w realizacji zielonej transformacji i dekarbonizacji. Jednym z kluczowych zagadnień będzie analiza wpływu UR na zieloną transformację, a także wyzwania, jakie stawia to przed inżynierami.

Podczas trzeciego panelu zostaną również omówione narzędzia i systemy wspierające politykę remontową, mające na celu optymalizację procesów UR. Monitoring stanu technicznego maszyn i urządzeń, automatyzacja, optymalizacja oraz robotyzacja procesów i linii produkcyjnych to kluczowe elementy wspierające inżynierów w realizacji zadań związanych z utrzymaniem ruchu.
Ponadto, zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania dla poprawy jakości pracy przedsiębiorstwa, które nie tylko przyczynią się do zwiększenia efektywności, ale także będą sprzyjały osiąganiu celów związanych z zieloną transformacją i dekarbonizacją.

Drugi wywiad „DLA WYTRWAŁYCH. Być dobrym inżynierem UR” będzie się skupiał na roli inżyniera UR, budowaniu świadomości pracowników i kulturze pracy w zakładzie.

Ostatni dzień konferencji rozpocznie się o godzinie 9:00 od panelu „DLA DBAJĄCYCH O SZCZEGÓŁY. Optymalizacja i efektywność procesów UR”, który skoncentruje się na optymalizacji i efektywności procesów UR oraz wskaźnikach KPI w zakresie utrzymania ruchu.

Konferencję zakończy panel „DLA ANALITYCZNYCH. Raport z awarii – analiza skutków, przyczyn i krytyczności. Wnioski poawaryjne” poświęcony analizie awarii i prewencji, zwiększeniu bezpieczeństwa i wydajności procesu.

Platforma Przemysłu Przyszłości objęła wydarzenie patronatem merytorycznym.

Więcej informacji