Przejdź do treści

Współczesne wyzwania ekonomii teoria i praktyka

Data: 9 grudnia 2022 (zakończone)

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Współczesne wyzwania ekonomii teoria i praktyka” organizowaną przez Katedrę Ekonomii Wydziału Ekonomii i Finansów,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Radomiu oraz Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości.

Głównym celem konferencji jest prezentacja dorobku i wyników badań poświęconych wieloaspektowemu spektrum zagadnień naukowo-badawczych związanych z mikro- i makroekonomią, finansami, rozwojem sektora prywatnego i publicznego oraz dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami odnoszącymi się do funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarki w różnych jej płaszczyznach.

Tematyka konferencji będzie omówiona w ramach 4 paneli tematycznych:

  • Konkurencyjność gospodarek
  • Finansowe aspekty gospodarowania,
  • Sektor publiczny we współczesnej gospodarce,
  • Szanse i zagrożenia biznesu we współczesnym mikro i makrootoczeniu.

Podczas wydarzenia wystąpią także goście specjalni: dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK, dr hab. Joanna Duda, prof. AGH, dr hab. Mirosław Moroz, prof. UEW. Szczególnie zapraszamy na wykład „Szanse i zagrożenia biznesu w dobie transformacji cyfrowej”.

Konferencja odbędzie się w formule on-line. Program oraz formularz zapisów znajduje się na stronie organizatora.

Więcej informacji