Przejdź do treści

Wspieranie transformacji cyfrowej w ramach usług Akceleratora EIC

Data: 7 kwietnia 2021 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akcelerator EIC jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają duży potencjał wzrostu lub dysponują przełomową technologią, produktem lub usługą. Na wsparcie mogą liczyć te firmy, których działalność jest obarczona dużym ryzykiem niepowodzenia.

Firmy działające w ramach Akceleratora EIC mogą otrzymać finansowanie oraz wsparcie w postaci coachingu biznesowego i mentoringu w celu skalowania swojego pomysłu. Ponadto przedstawiciele Akceleratora EIC łączą pomysłodawców z inwestorami, korporacjami i innymi podmiotami rynku zainteresowanymi współpracą.

Działanie finansowane jest z Programu Horyzont 2020 realizowanego przez Komisję Europejską.

Uczestnicy webinaru dowiedzą się:

  • czym jest EIC Akcelerator,
  • jakie są zasady udziału,
  • jakie korzyści mogą uzyskać MŚP,
  • jakie są warunki finansowe udziału,
  • jak wygląda harmonogram zgłaszania pomysłów i gdzie można uzyskać dodatkową pomoc.

Rozmowę poprowadzi Piotr Kryjom, który zaprezentuje również Nawigator Finansowy – narzędzie, które pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu aktualnych form wsparcia rozwijania biznesu i transformacji cyfrowej.

Udział w pokazie jest bezpłatny, obowiązują zapisy. Spotkanie będzie prowadzone w platformie MS Teams.

Formularz rejestracji jest aktywny do 7/04/2021 r. do godz. 12:00.

Prelegenci

Aleksandra Ihnatowicz
Aleksandra Ihnatowicz Ekspert obszaru EIC (European Innovation Council) w programie Horyzont Europa, wcześniej koordynator obszaru Future Emerging Technologies (FET) w programie Horyzont 2020, ekspert ICT (Technologie Aleksandra Ihnatowicz Ekspert obszaru EIC (European Innovation Council) w programie Horyzont Europa, wcześniej koordynator obszaru Future Emerging Technologies (FET) w programie Horyzont 2020, ekspert ICT (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) i Space (Przestrzeń Kosmiczna). Specjalista ICT z ponad 14 letnim doświadczeniem w Europejskich Programach Badawczych (w tym praktyczne doświadczenia w realizacji i zarządzaniu projektami). Zdobyła wykształcenie wyższe na wydziale Informatyki (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych), kontynuowała studia i pracę badawczą w Kanadzie i Anglii. Od początku 2010 roku jest ekspertem ICT Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce, na początku w Siódmym Programie Ramowych (FP7) i Program Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP-ICT PSP), obecnie w Horyzoncie.

Plan wydarzenia

Otworzenie pokoju dla uczestników 12:50 - 13:00
Przywitanie uczestników 13:00 - 13:05
Prezentacja Nawigatora Finansowego 13:05 - 13:15
Wspieranie transformacji cyfrowej firm w ramach usług Akceleratora EIC 13:15 - 13:55
Dyskusja 13:55 - 14:05
Zakończenie webinaru 14:05
Zarejestruj się
This form is not available.