Przejdź do treści

Webinar: Finansowanie cyfryzacji i robotyzacji przedsiębiorstw

Data: 2 grudnia 2020 (zakończone)
Organizator: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Cykl webinarów „How to? Przemysł 4.0 – technologie, najlepsze praktyki, strategie” ma na celu pokazanie technologii, dobrych praktyk, strategii cyfryzacji firm i zastosowania elementów przemysłu 4.0. Spotkania z praktykami organizowane są w ramach projektu Diginno działającego na rzecz sprawnej cyfryzacji firm produkcyjnych w krajach regionu Morza Bałtyckiego.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw przechodzi przyspieszone procesy transformacji i robotyzacji, które wymagają przedefiniowania modeli biznesowych i wprowadzenia zmian organizacyjnych. Wydarzenie będzie poświęcone poszukiwaniu źródeł finansowania cyfryzacji – temat omówi dr Piotr Kryjom, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości. Podczas wystąpienia pokaże jak działa Nawigator Finansowy, czyli narzędzie do znajdowania informacji o aktualnych dotacjach, programach inwestycyjnych, pożyczkach oraz rozwiązaniach podatkowych.

Prelegenci

Piotr Kryjom
Piotr Kryjom Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Piotr Kryjom Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Administracji i Biznesu Uniwersytetu w Tampere w Finlandii, ekspert z zakresu funduszy Unii Europejskiej i programów wsparcia przedsiębiorczości Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Mazowieckiej Jednostki Projektu Unijnych, uczestnik misji eksperckich w ramach Programu Partnerstwa Wschodniego na Ukrainę i do Tadżykistanu, specjalista w zakresie wsparcia przedsiębiorstw, funduszy seed capital, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, prac b+r przedsiębiorstw oraz internacjonalizacji. Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje na rozwoju klastrów przemysłowych oraz optymalizacji łańcuchów wartości. Zawodowo związany z sektorem publicznym, wieloletni pracownik urzędów centralnych oraz agencji rządowych odpowiadających za wydatkowanie środków UE, w których zajmował się przygotowaniem warunków udzielania wsparcia przedsiębiorcom. Ekspert dużych firm doradczych w zakresie przygotowania projektów wspierających rozwój specjalnych stref ekonomicznych oraz eksport polskich przedsiębiorstw. Prywatnie maratończyk, pasjonat kultury skandynawskiej.
Więcej informacji