Przejdź do treści

Spotkanie Zachodniopomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

Data: 23 listopada 2023 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13:00 w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych. Każda osoba będzie miała okazję do krótkiej autoprezentacji, co sprzyjać będzie integracji w rosnącym gronie uczestników.
Następnie Przewodniczący Rady, Robert Bodendorf, przedstawi bieżące działania Polskiego Parku Przemysłowego oraz Rady. Głos zabierze również Justyna Osuch-Mallett, Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu (ZPSB), prezentując szkołę oraz innowacyjny projekt badawczy wpisujący się w koncepcję Przemysłu Przyszłości. Uczestnicy dowiedzą się o unikalnych podejściach i celach edukacyjnych ZPSB.
Kolejnym punktem będzie prezentacja ogólnych założeń audytu ADMA oraz EDIH, prowadzona przez Krzysztofa Pietrusewicza, Prorektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) i Wiceprzewodniczącego Rady. Uczestnicy zdobędą informacje na temat zaawansowanego przemysłu i innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.
Po oficjalnej części wydarzenia, rozpocznie się networking. Uczestnicy będą mieli okazję do swobodnej wymiany myśli, nawiązania nowych kontaktów biznesowych i dalszej rozmowy z prelegentami. Ta część spotkania, naznaczona atmosferą otwartości i współpracy, stworzy sprzyjające warunki do budowania relacji w dynamicznym środowisku przedsiębiorczym.