Przejdź do treści

Spotkanie informacyjne: konkurs NCBR “SZYBKA ŚCIEŻKA – URZĄDZENIA GRZEWCZE”

Data: 30 marca 2020 (zakończone)

Spotkanie informacyjne w formacie online dotyczące konkursu NCBR “SZYBKA ŚCIEŻKA – URZĄDZENIA GRZEWCZE”.

Plan wydarzenia

Informacje ogólne dotyczące możliwości aplikowania w konkursie 10:00 - 11:00
Sesja pytań i odpowiedzi 11:00 - 11:15
Jak rozumiemy innowację? Co to jest projekt B+R? 11:15 - 13:30
Dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku i oceny projektów, omówienie najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie
Sesja pytań i odpowiedzi 13:30 - 13:45