Przejdź do treści

Przemysł 4.0 – przekrojowy, inspirujący i praktyczny warsztat dla menadżerów przedsiębiorstw

Data: 3 - 4 grudnia 2019 (zakończone)
Miejsce: Koszalin, ul. Śniadeckich 2

Celem warsztatów jest prezentacja koncepcji Przemysłu 4.0 oraz wymiana doświadczeń związanych z procesem cyfryzacji przedsiębiorstw produkcyjnych. Podczas warsztatów uczestnikom zostaną zaprezentowane zagadnienia technologiczne i organizacyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym połączone z prezentacja praktycznych zastosowań w biznesie.

Warsztaty prowadzone będą przez osoby posiadające doświadczenie praktyczne.
Warsztat obejmie następujące bloki tematyczne:

Część technologiczna:

– Wprowadzenie do Przemysłu 4.0
– Block-chain w przemyśle i jego zastosowanie w łańcuchu dostaw
– Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona (VR, AR), oraz Digital Twin
– Cloud Computing w przemyśle
– Druk 3D
– Sztuczna Inteligencja (AI) oraz uczenie maszynowe (ML)
– Przemysłowy Internet Rzeczy

Część biznesowa:

– Modele biznesowe Przemysłu 4.0
– Rola klienta i marketing w firmach produkcyjnych w Przemyśle 4.0.
– Systemy zarządzania danymi w firmie dla Przemysłu 4.0 (ERP, BI)
– Rola klienta i marketing w firmach produkcyjnych w Przemyśle 4.0.
– Podczas warsztatów omówione zostaną praktyczne przykłady technologii oraz elementy związane z możliwościami biznesowymi wdrożenia procesów i rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 a wybrane technologie zostaną zademonstrowane.

Plan wydarzenia

3 grudnia

Integracja danych w łańcuchu wartości 09:00 - 12:30
Wprowadzenie do Przemysłu 4.0 09:00 - 10:00
Historia, główne technologie, idea połączenia technologii, modele PP4.0 w Europie.
Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość 09:45 - 10:00
Przerwa kawowa 10:00 - 10:15
Sztuczna inteligencja (AI) Uczenie maszynowe 10:15 - 10:30
a) Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR, AR); b) Sztuczna Inteligencja (AI), Uczenie maszynowe (ML); c) Block-chain w przemyśle i zastosowanie w łańcuchach dostaw; d) Nowe generacje robotów przemysłowych, roboty kolaborujące; e) Cloud Computing w przemyśle;)
Block-chain w przemyśle i zastosowanie łańcucha dostaw 10:30 - 10:45
Komunikacja V2X 10:45 - 11:00
Cloud Computing w przemyśle 11:00 - 11:15
f) Przemysłowy Internet Rzeczy w tym technologie bezprzewodowe (RFID, NFC, itd.), sensoryka; g) Wytwarzanie przyrostowe, druk 3D; h) Symulacja komputerowa w fabryce (Digital Twin); i) Integracja danych w łańcuchu wartości; j) End-to-end engineering)
Przemysłowy Internet Rzeczy w tym technologie bezprzewodowe (RFID, NFC), sensoryka 11:15 - 11:30
Wytwarzanie przyrostowe, druk 3D 11:30 - 11:45
Przerwa kawowa 11:45 - 12:00
Symulacja komputerowa w fabryce (Digital Twin) 12:00 - 12:15
End to end engineering 12:30 - 12:50
Przerwa obiadowa 12:50 - 13:30
Część demonstracyjna 13:30 - 17:45
Forum wymiany myśli 18:00 - 20:00

4 grudnia

Modele biznesowe dla Przemysłu 4.0 09:00 - 09:45
Modele biznesowe prowadzania nowych technologii wraz z możliwością ich wprowadzenia w firmie o określonej strukturze i poziomie zaawansowania wprowadzenia nowych technologii; wycena wprowadzenia nowych technologii
Inteligentny produkt 09:45 - 10:30
Przerwa kawowa 10:30 - 10:45
End to end engineering 10:45 - 11:30
Integracja wertykalna i horyzontalna łańcucha wartości 11:30 - 12:10
Inteligentny łańcuch dostaw 12:10 - 12:45
Inteligentne systemy zarządzania danymi w firmie dla Przemysłu 4.0. – ERP,BI 12:45 - 13:30
Przerwa kawowa 13:30 - 13:45
Rola klienta i marketing w firmach produkcyjnych 13:45 - 14:25
Mapa drogowa dla Przemysłu 4.0 14:25 - 15:20
Podsumowanie i zakończenie spotkania 15:20 - 15:30
Obiad 15:30 - 16:00