Przejdź do treści

Możliwości finansowania transformacji cyfrowej.

Data: 15 czerwca 2020 (zakończone)

Prelegenci

Beata Lubos
Beata Lubos Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju - uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Gospodarki Światowej, gdzie prowadziła badania Beata Lubos Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju - uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Gospodarki Światowej, gdzie prowadziła badania dotyczące polityki innowacyjnej krajów nordyckich. Od 2004 r. związana zawodowo z resortem gospodarki, aktualnie Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju. Odpowiedzialna za projektowanie strategii i programów ukierunkowanych na zwiększanie innowacyjności gospodarki, za przygotowywanie założeń aktów prawnych, analiz oraz instrumentów wsparcia realizujących cele polityki innowacyjnej państwa. W zakres jej obowiązków wchodzi również współpraca z UE, OECD i ONZ w dziedzinie innowacyjności oraz utrzymywanie relacji bilateralnych z wybranymi krajami w tej dziedzinie.
Piotr Kryjom
Piotr Kryjom Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Piotr Kryjom Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Administracji i Biznesu Uniwersytetu w Tampere w Finlandii, ekspert z zakresu funduszy Unii Europejskiej i programów wsparcia przedsiębiorczości Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Mazowieckiej Jednostki Projektu Unijnych, uczestnik misji eksperckich w ramach Programu Partnerstwa Wschodniego na Ukrainę i do Tadżykistanu, specjalista w zakresie wsparcia przedsiębiorstw, funduszy seed capital, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, prac b+r przedsiębiorstw oraz internacjonalizacji. Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje na rozwoju klastrów przemysłowych oraz optymalizacji łańcuchów wartości. Zawodowo związany z sektorem publicznym, wieloletni pracownik urzędów centralnych oraz agencji rządowych odpowiadających za wydatkowanie środków UE, w których zajmował się przygotowaniem warunków udzielania wsparcia przedsiębiorcom. Ekspert dużych firm doradczych w zakresie przygotowania projektów wspierających rozwój specjalnych stref ekonomicznych oraz eksport polskich przedsiębiorstw. Prywatnie maratończyk, pasjonat kultury skandynawskiej.
Paulina Zadura
Paulina Zadura Socjolog, ukończyła studia podyplomowe „Akademia Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego” (Uniwersytet Warszawski), w trakcie studiów „Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw” Paulina Zadura Socjolog, ukończyła studia podyplomowe „Akademia Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego” (Uniwersytet Warszawski), w trakcie studiów „Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw” (Akademia im Leona Koźmińskiego w Warszawie). W PARP odpowiada za projektowanie nowych usług (instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw), prowadzenie badań społeczno-ekonomicznych w obszarze innowacyjności i przedsiębiorczości (sektor przedsiębiorstw, startupy, klastry, administracja publiczna), prowadzenie badań ewaluacyjnych na temat efektywności i skuteczności udzielonego wsparcia.

Plan wydarzenia

Rozpoczęcie i przywitanie gości 13:00
Prezentacja Platformy Przemysłu Przyszłości 13:00 - 13:05
Wspieranie transformacji cyfrowej firm z uwzględnieniem nowych rozwiązań dot. robotyzacji 13:05 - 13:20
Dyskusja 13:20 - 13:30
Odpowiedzi na pytania zgłoszone przez uczestników w zakresie konkursów realizowanych przez PARP 13:30 - 13:45
Dyskusja 13:45 - 13:55
Zakończenie 14:00
Zarejestruj się
This form is not available.