Możliwości finansowania transformacji cyfrowej – ulga B+R i IP BOX

Data: 23 września 2020 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

Platforma Przemysłu Przyszłości kontynuując cykl webinariów dotyczących różnych form finansowania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw zaprasza na webinarium poświęcone uldze podatkowej na badania i rozwój oraz własność intelektualną (IP BOX).
Podczas wydarzenia skoncentrujemy się na zachętach podatkowych w zakresie praktycznego wykorzystania ulgi B+R i IP BOX. Odpowiemy również na pytania zgłoszone przez jego uczestników.
Zachęcamy do zadawania pytań naszemu ekspertowi przed wydarzeniem. Wypełniając pole „Pytanie do eksperta” w formularzu rejestracyjnym mogą wpisać indywidualne pytanie.

Prelegenci

dr Piotr Kryjom Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Administracji i Biznesu Uniwersytetu w Tampere w Finlandii, ekspert z dr Piotr Kryjom Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Administracji i Biznesu Uniwersytetu w Tampere w Finlandii, ekspert z zakresu funduszy Unii Europejskiej i programów wsparcia przedsiębiorczości Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Mazowieckiej Jednostki Projektu Unijnych, uczestnik misji eksperckich w ramach Programu Partnerstwa Wschodniego na Ukrainę i do Tadżykistanu, specjalista w zakresie wsparcia przedsiębiorstw, funduszy seed capital, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, prac b+r przedsiębiorstw oraz internacjonalizacji. Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje na rozwoju klastrów przemysłowych oraz optymalizacji łańcuchów wartości. Zawodowo związany z sektorem publicznym, wieloletni pracownik urzędów centralnych oraz agencji rządowych odpowiadających za wydatkowanie środków UE, w których zajmował się przygotowaniem warunków udzielania wsparcia przedsiębiorcom. Ekspert dużych firm doradczych w zakresie przygotowania projektów wspierających rozwój specjalnych stref ekonomicznych oraz eksport polskich przedsiębiorstw. Prywatnie maratończyk, pasjonat kultury skandynawskiej.
Jarosław Ostrowski Założyciel i wspólnik zarządzający Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp. k. – największego przedsiębiorstwa prawniczego w województwie kujawsko-pomorskim (ponad 40 prawników). Wykształcenie prawnicze zdobywał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył Jarosław Ostrowski Założyciel i wspólnik zarządzający Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp. k. – największego przedsiębiorstwa prawniczego w województwie kujawsko-pomorskim (ponad 40 prawników). Wykształcenie prawnicze zdobywał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył studia podyplomowe z zakresu europejskiego prawa podatkowego oraz prawa niemieckiego. Długoletni wykładowca prawa podatkowego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu oraz na UMK w Toruniu. Autor szeregu publikacji oraz referent podczas konferencji. Od ponad dwudziestu lat efektywnie doradza przedsiębiorcom szerokiego spektrum branż, będąc odpowiedzialnym przede wszystkim za kwestie podatkowe, zarówno opodatkowania krajowego jak i międzynarodowego.

Plan wydarzenia

Rozpoczęcie i przywitanie gości 13:00 - 13:05
Prezentacja misji Platformy Przemysłu Przyszłości 13:05 - 13:10
Wspieranie transformacji cyfrowej firm z wykorzystaniem ulgi na B+R 13:10 - 13:25
Dyskusja 13:25 - 13:35
Wspieranie transformacji cyfrowej firm z wykorzystaniem ulgi na IP BOX 13:35 - 13:50
Dyskusja 13:55 - 14:05
Zakończenie 14:05 - 14:10