Przejdź do treści

Konferencja „Prawo, Innowacje, Nauka”

Data: 24 - 25 kwietnia 2023 (zakończone)
Organizator: Ministerstwo Edukacji i Nauki

„Prawo, Innowacje, Nauka – nowoczesny model współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym” to 2-dniowa ogólnopolska konferencja naukowa skierowana do przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się współpracą sektora szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W czasie konferencji zaprezentowane zostaną osiągnięcia i dobre praktyki w zakresie UBC (University-Business Cooperation) w Polsce, w tym najnowsze wyniki badań naukowych poświęcone tej problematyce.

Więcej informacji