Przejdź do treści

Konferencja „Płońska Izba Gospodarcza dla rozwoju Przemysłu 4.0”

Data: 20 września 2022 (zakończone)
Organizator: Płońska Izba Gospodarcza, Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny, FPPP

Konferencja „Płońska Izba Gospodarcza dla rozwoju Przemysłu 4.0” jest poświęcona przemysłowi przyszłości – zagadnieniom związanym z procesem cyfryzacji, z tworzeniem lokalnych ekosystemów innowacji (szczególnie w branży rolniczej) oraz wyzwaniom jakie niesie robotyzacja.

Podczas wydarzenia odbędzie się debata oksfordzka, której teza brzmi „Polskim przedsiębiorcom do 2030 r. bardziej opłaca się inwestować w robotyzacje niż w pracowników.”. W debacie udział wezmą dwa zespoły prowadzone przez Pawła Nowaka – Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą oraz Piotra Wiśniewskiego – CEO DBR77.

Drużyna DBR 77 wystąpi w składzie:

  • Piotr Wiśniewski (DBR77)
  • Mateusz Amroziński (Fanuc)
  • Marcin Lewandowski (Tech-System)
  • Paweł Kaliński (DB77 Tax&Legal)

Drużynę FPPP będą reprezentować:

  • Paweł Nowak
  • Mariusz Hetmańczyk
  • Julian Malaka
  • Piotr Kaczmarek-Kurczak

O tym, która drużyna będzie bronić tezy, a która będzie przeciw dowiemy się na godzinę przed jej rozpoczęciem w wyniku losowania.

Debatę poprowadzi Michał Lewandowski – ekspert FPPP.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, które będzie transmitowane w mediach społecznościowych Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości (Facebook, YouTube, Twitter) oraz w portalu.

Plan wydarzenia

Rejestracja uczestników 09:00 - 09:30
Powitanie uczestników, wprowadzenie 09:30 - 10:00
Marian Serwach, Prezes Płońskiej Izby Gospodarczej
Wystąpienia zaproszonych gości 10:00 - 10:20
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego Paweł Nowak, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości Andrzej Pietrasik, Burmistrz Miasta Płońsk
Wdrażanie koncepcji Smart Village na terenie województwa mazowieckiego 10:20 - 10:45
Prowadzący: Robert Mroczkowski, Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, UMWM Warszawa, prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. dr hab. inż. Anna Bielska PW, dr inż. Natalia Sajnóg, Politechnika Warszawska
Czym jest przemysł przyszłości? 10:45 - 11:15
Prowadzący: dr hab. Mariusz Hetmańczyk, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Radom
Transformacja w kierunku Przemysłu Przyszłości 11:15 - 11:45
Prowadzący: Julian Malaka, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Radom
Przerwa kawowa 11:45 - 12:00
Debata oksfordzka: FPPP vs DBR 77 12:00 - 13:00
Teza debaty: „Polskim przedsiębiorcom do 2030 r. bardziej opłaca się inwestować w robotyzacje niż w pracowników. Prowadzący: Marcin Lewandowski Zespół FPPP: Paweł Nowak, dr hab. Mariusz Hetmańczyk, Julian Malaka, dr Piotr Kaczmarek-Kurczak Zespół DBR 77: dr Piotr Wiśniewski – CEO Platformy Robotów DBR77
Dyskusja 13:00 - 13:20
Przerwa kawowa 13:20 - 13:30
Źródła finansowania rozwiązań przemysłu 4.0 13:30 - 14:30
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Grupa PFR Bank Gospodarstwa Krajowego Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Dyskusja i rekomendacje dla RIS 14:30 - 14:50
Podsumowanie i zakończenie konferencji 14:50 - 15:00
Lunch 15:00 - 16:00
Zarejestruj się
This form is not available.