Przejdź do treści

Konferencja Gospodarcza Opole 2023


Konferencja Gospodarcza Opole 2023: „Współpraca Przemysłu z partnerami społecznymi impulsem do sprawnej transformacji” odbędzie się 18 sierpnia o godzinie 10.00 w Nysie, przy ul. Orkana 6.
Podczas konferencji uczestnicy będą mieli okazję poznać najlepszych ekspertów, liderów branżowych i przedstawicieli społeczności, którzy omówią priorytetowe kierunki rozwoju województwa opolskiego oraz strategie przyspieszenia transformacji cyfrowej i innowacyjności w regionie.
Podczas konferencji skupimy się na istotnych inicjatywach wspierających przedsiębiorców w regionie. Przedstawiciel projektu Dig.IT, realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, opowie o możliwościach uzyskania grantów na cyfryzację, sięgających nawet 200 tysięcy euro, oraz o profesjonalnym doradztwie oferowanym firmom w procesie transformacji cyfrowej.
Zaprezentujemy również case study o transformacji Doliny Waterloo – czyli sukcesie Kanadyjskiego Systemu Wspierania Innowacji. Podczas tego punktu programu uczestnicy dowiedzą się, jak kanadyjski system wspierania innowacji przyczynił się do spektakularnej transformacji Doliny Waterloo w ośrodek technologiczny i startupowy. Ten przykład z zagranicy będzie źródłem cennych nauk dla lokalnej społeczności biznesowej.
Organizatorzy zaprezentują także narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców, które mogą być wykorzystywane do samodoskonalenia rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o najlepsze praktyki pochodzące z najbardziej rozwiniętych systemów wsparcia i organizacji działających na świecie.
Podczas wydarzenia odbędzie się również panel dyskusyjny, w którym eksperci skoncentrują się na kluczowych kierunkach rozwoju Opolszczyzny, porozmawiają jak skutecznie przyspieszyć rozwój regionu. Paneliści opowiedzą o swoich doświadczeniach i spostrzeżeniach związanych z obecnym stanem i przyszłością różnych sektorów, a także zastanowią się jakie sektory wymagają priorytetowego wsparcia, aby region mógł skutecznie „wrzucić drugi bieg” rozwoju.
Liczba miejsc jest ograniczona. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy dokonać rejestracji pod numerem telefonu: 728 958 633.

Plan wydarzenia

Oficjalne otwarcie 10:00 – 10:15
Sukces kanadyjskiego systemu wspierania innowacji 10:15 – 10:45
Case study transformacji Doliny Waterloo.
Wsparcie przedsiębiorców: prezentacja projektu Dig.IT dla MŚP (projekt ARP i FPPP) 10:45 – 11:15
Granty na cyfryzacje do 200 tysięcy euro i doradztwo.
Siedem transformacji ADMA i tworzenie map transformacji cyfrowej 11:15 – 11:45
Przerwa kawowa 11:45 – 12:00
Panel dyskusyjny: Kierunki rozwoju Opolszczyzny. Jak wrzucić drugi bieg? 12:00 – 13:30
Dyskusja poświęcona najważniejszym sektorom i branżom województwa opolskiego w kontekście określenia priorytetowych kierunków rozwoju.
Podsumowanie konferencji 13:30 – 13:45

Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: