Przejdź do treści

Konferencja „Beskid Przyszłości – fundusze europejskie dla MŚP”


Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli środowisk biznesowych, szczególnie z sektora MŚP. Chcemy wspólnie dyskutować na temat aktualnych programów finansowania cyfryzacji przedsiębiorstw, rozwoju kompetencji przyszłości oraz oferty dla startupów. Do dialogu przyłączą się przedstawiciele przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, eksperci oraz liderzy transformacji cyfrowej w regionie.

To wyjątkowe spotkanie stanowi okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami organizacji uczestniczących w procesie wdrażania funduszy europejskich i osobami zainteresowanymi pozyskaniem środków na projekty służące rozwojowi przedsiębiorstw.

Spotkanie odbędzie się w Hotelu Dworek Góralski, ul. Kasztanowa 108, 34-325 Łodygowice k. Żywca

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału na adres e-mail: aleksandra.nowocien@fppp.gov.pl

Plan wydarzenia

Uroczyste otwarcie wydarzenia 11:00 – 11:05
Wystąpienie Macieja Malika – Prezesa Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
Wystąpienie gościa honorowego 11:05 – 11:10
Wystąpienie Grzegorza Pudy – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
Fundusze Europejskie obsługiwane przez PARP 11:10 – 11:40
Prezentacja dwóch programów oferowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości:
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Ścieżka SMART – PARP
  • Fundusze europejskie dla startupów – PARP
Dig.IT Wsparcie transformacji cyfrowej MŚP 11:40 – 12:05
Wspólna prezentacja Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Agencji Rozwoju Przemysłu
Nowe narzędzie dla przedsiębiorców BiznesPortal 12:05 – 12:20
Prezentacja Agencji Rozwoju Przemysłu nt. wdrożenia portalu dla przedsiębiorstw.
Przerwa obiadowa 12:20 – 13:05
Fundusze Europejskie obsługiwane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 13:05 – 13:25
Prezentacja programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wsparciem rozwoju MŚP w regionie”.
Program europejski oferowany przez NCBR 13:25 – 13:40
Prezentacja projektu „Kształcenie na potrzeby gospodarki” realizowanego w ramach działania 01.05: Umiejętności w szkolnictwie wyższym.
Narzędzia diagnostyczne i metodyki wykorzystywane do opracowania projektów transformacji dla MŚP 13:40 – 14:10
Eksperci FPPP poprowadzą warsztat na temat narzędzi diagnostycznych i metodyk wykorzystywanych do opracowania projektów transformacji dla MŚP.
Zakończenie spotkania 14:10

Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: