Przejdź do treści

Jak zostać przedsiębiorcą przyszłości?

Data: 21 czerwca 2022 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

Zapraszamy na konferencję online z okazji Dnia Przedsiębiorcy 2022. Dzień Przedsiębiorcy to inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i Technologii, której celem jest aktywizacja i edukacja polskich przedsiębiorców. Przygotowaliśmy sesje z naszymi ekspertami, którzy opowiedzą m.in. o celach przemysłu przyszłości, transformacji cyfrowej, druku 3d czy kompetencjach przyszłości. Uczestnicy wydarzenia zobaczą także jak działa Platforma Cyfrowa.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy kliknąć poniższy link.

Prelegenci

Paweł Nowak
Paweł Nowak absolwent Administracji na Wydziale Prawa i Administracji oraz Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Paweł Nowak absolwent Administracji na Wydziale Prawa i Administracji oraz Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert w zakresie wystąpień publicznych, komunikacji interpersonalnej, projektowania procesów rozwojowych i działalności edukacyjnej. Posiada duże doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami eksperckimi. W latach 2012 – 2019 jako prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców zarządzał projektami edukacyjnymi. W latach 2016 - 2018 jako koordynator Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich przewodniczył pracy 60 osobowego zespołu sędziowskiego, a także nadzorował opracowywanie przez nich materiałów edukacyjnych. W latach 2019 -2020 członek zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości bezpośrednio koordynujący pracę podległych zespołów w zakresie wdrożenia platformy e-learningowej oraz organizację Regionalnych Rad Przemysłu Przyszłości. Jako członek zarządu współtworzył program naboru ekspertów z obszarów technologii przemysłu 4.0. Od 2021 pełni rolę dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą w PPP oraz nadzoruje pracę grupy ekspertów.
Mariusz Hetmańczyk
Mariusz Hetmańczyk ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się zagadnieniami automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki Mariusz Hetmańczyk ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się zagadnieniami automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, predykcji stanów bazującej na metodach grafowych oraz technologii MEMS. Autor ponad 80 publikacji związanych z komputerowym wspomaganiem diagnozy oraz prognozy rozproszonych napędów mechatronicznych. W Platformie Przemysłu Przyszłości jest zastępcą dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą.
Kinga Skrzek
Kinga Skrzek Młodszy specjalista Platformy Przemysłu Przyszłości, zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się technologią wytwarzania przyrostowego, obliczeniami MES Kinga Skrzek Młodszy specjalista Platformy Przemysłu Przyszłości, zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się technologią wytwarzania przyrostowego, obliczeniami MES, symulacjami oraz projektowaniem współbieżnym. Autorka publikacji związanych z technologią druku 3D oraz reologią.

Plan wydarzenia

Wprowadzenie do przemysłu przyszłości – założenia, cele i standardy 09:00 - 10:30
Poruszane zagadnienia:
 • Zmiany w kontekście definicji przemysłu 4.0,
 • Przemysł 4.0 vs przemysł przyszłości,
 • Podstawowe założenia przemysłu 4.0 i przemysłu 5.0,
 • Kluczowe trendy w rozwoju technik i metod zarządzania,
 • Pojęcia ważne z punktu zrozumienia przemysłu 4:0 (Customer-Driven Industry 4.0, Smart Component, Smart Machine, Digital Factory, Connected Factories, Industry 4.0 Enterprise),
 • Korzyści biznesowe z wdrożenia przemysłu 4.0.
Transformacja w kierunku przemysłu przyszłości 10:30 - 11:30
Poruszane zagadnienia:
 • Holistyczne ujęcie przedsiębiorstwa w transformacji (przedsiębiorstwo jako zbiór naczyń połączonych),
 • Adaptacja przedsiębiorstwa do rynku przyszłości (znaczenie zmian),
 • Ko-opetycja i ko-kreacja,
 • Adaptacja przedsiębiorstwa do rynku przyszłości (znaczenie zmian),
 • Od pomysłu biznesowego po technologię (przekrojowe ujęcie obszarów zmian),
 • Charakterystyka narzędzi wspomagających transformację oferowanych przez PPP,
 • Usługi de minimis oferowane przez PPP
 • Przykłady sukcesów wdrożeniowych (Fabryki Przyszłości).
Wstęp do druku 3D 11:30 - 12:30
Poruszane zagadnienia:
 • Definicja druku 3D,
 • Przełomowe odkrycia,
 • Druk 3D w przemyśle przyszłości,
 • Omówienie technologii tradycyjnych,
 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć z zakresu budowy drukarki 3D w technologii FDM: filament, ekstruder, stół roboczy,
 • Cyberbezpieczeństwo w druku 3D,
 • Zdalny dostęp,
 • Dobór parametrów,
 • Koszt druku 3D,
 • Nowe modele biznesowe.
 • Przykłady wykorzystania.
Projektowanie współbieżne oraz technologie przyrostowe w praktyce 12:30 - 13:00
Poruszane zagadnienia:
 • Definicja projektowania współbieżnego,
 • CAD, CAE, CAM,
 • Interoperacyjność,
 • Proces od projektowania do produkcji,
 • Omówienie demonstratora projektowania współbieżnego.
Kompetencje przyszłości 13:00 - 13:30
Poruszane zagadnienia:
 • Czym są kompetencje przyszłości?
 • Jaką rolę w cyfryzacji pełnią kompetencje przyszłości?
 • Na rozwój jakich kompetencji należy stawiać wśród pracowników?
 • Czy warto jest wchodzić w partnerstwa z JST i szkołami?
Platforma Cyfrowa 13:30 - 14:00
Poruszane zagadnienia:
 • Czym jest PC i do czego służy?
 • Jakie są podstawowe funkcjonalności?
 • Jakie korzyści mogą otrzymać jej użytkownicy?
 • Jakie są plany rozwoju PC?
Więcej informacji