Przejdź do treści

IV Konferencja Forum Paliw Alternatywnych

Data: 15 - 17 marca 2023 (zakończone)
Organizator: Fundacja F-ines, Politechnika Częstochowska

IV Forum Paliw Alternatywnych jest konferencją interdyscyplinarną skupiającą wokół tematyki paliw alternatywnych przedstawicieli świata nauki oraz takich gałęzi przemysłu jak: energetyka, górnictwo, przemysł cementowy, przemysł recyclingu, rolnictwo, gospodarka komunalna, w tym systemy zagospodarowania odpadów komunalnych oraz inne pokrewne branże wykorzystujące uboczne produkty energetyki. Konferencja będzie doskonałym forum do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i przemysłu oraz samorządów terytorialnych. Jako efekt dwóch poprzednich konferencji, na przestrzeni lat, powstało wiele wdrożeń, innowacyjnych technologii oraz produktów. Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 marca 2023 roku w Auli Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie.
16 marca z ramienia FPPP w Forum udział weźmie Piotr Bober – członek Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, który przybliży uczestnikom działalność Fundacji tematem wystąpienia będzie „Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości – zakres realizowanych zadań, mechanizmy wspierania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw”. Z kolei Paulina Mizerska, główny specjalista w Dziale Zarządzania Wiedzą FPPP, zaprezentuje Nawigator Finansowy- jedno z narzędzi wspierających przedsiębiorców na ścieżce transformacji cyfrowej.

Więcej informacji