Przejdź do treści

I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG

Data: 26 stycznia 2022 (zakończone)
Organizator: Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut ESG

Wiele firm działa w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, której częścią są czynniki związane z ochroną środowiska, społeczne i dotyczące z ładem korporacyjnym (ang. Environmental, Social and Governance, ESG). Przedsiębiorcy, którzy kładą na nie nacisk, muszą umiejętnie łączyć perspektywy współpracowników, kontrahentów, klientów i innych zainteresowanych stron.

„I Kongres ESG” jest inicjatywą liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG w Polsce – forum dialogu pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, biznesu, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, eksperckich i mediów na rzecz upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Celem wydarzenia jest wypracowanie rekomendacji na rzecz stworzenia w Polsce ekosystemu ESG i wydane w postaci publikacji pt. „Raport ESG”. Kolejnym efektem kongresu ma być stworzenie platformy wiedzy ESG skierowanej do MŚP.

Organizatorzy planują również przygotować cykl webinarów liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG, mający na celu wyjaśnienie i propagowanie wypracowanych podczas Kongresu zasad i rekomendacji do wdrożenia w przedsiębiorstwach.

Wydarzenie będzie transmitowane on-line.

Więcej informacji