Przejdź do treści

Forum Gospodarcze Ostrołęka 2023

Data: 29 maja 2023 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

Już 29 maja 2023 r. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, przy ul. Traugutta 19 odbędzie się Regionalne Forum Gospodarcze. Wydarzenie będzie skupiać się na ważnych obszarach rozwoju gospodarczego, jakimi są rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, a także transport i logistyka.

Ta niezwykła konferencja stanowić będzie doskonałą okazję do spotkania czołowych przedstawicieli biznesu, ekspertów i decydentów, którzy kształtują przyszłość światowej gospodarki. Przedstawiciele państwowych agencji i instytucji finansowych zaprezentują ofertę wsparcia dla przedsiębiorców, skupiając się na najważniejszych źródłach finansowania projektów innowacyjnych, rozwojowych i cyfrowych dostępnych ze środków krajowych.

Forum Gospodarcze w Ostrołęce zostało objęte patronatem Posła na Sejm RP Arkadiusza Czartoryskiego. Udział w Forum potwierdzili również reprezentanci najważniejszych instytucji państwowych oraz przedstawiciele biznesu z Ziemi Ostrołęckiej, m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Kołakowski, poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Budrowski, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Sebastian Dąbski, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, prezes Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce Mirosław Szczepankowski, dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Sławomir Piotrowski.

Forum będzie doskonałą okazja do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz zdobycia wiedzy na temat najnowszych trendów i rozwiązań w gospodarce cyfrowej.

Plan wydarzenia

Otwarcie konferencji 11:00 - 11:05
Robert Kłosowski - Prezes Zarządu, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
Wystąpienia gości honorowych 11:05 - 11:25
 • Arkadiusz Czartoryski - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Lech Kołakowski - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Adam Bielan - Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Stanisław Kubeł - Starosta Powiatu Ostrołęckiego
Panel dyskusyjny 1: Oferta wsparcia dla przedsiębiorców 11:25 - 12:10
Panel dyskusyjny "Oferta wsparcia dla przedsiębiorców - źródła finansowania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw" poświęcony najważniejszym źródłom finansowania projektów innowacyjnych, rozwojowych i cyfrowych, które są dostępne ze środków krajowych. Uczestnicy:
 • Sebastian Dąbski - Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Dariusz Budrowski - Prezes Zarządu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Robert Kłosowski - Prezes Zarządu, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
Panel dyskusyjny 2: Rolnictwo przyszłości 12:10 - 12:55
Uczestnicy panelu "Rolnictwo przyszłości szansą na zrównoważony rozwój przemysłu rolno-spożywczego" będą rozmawiać m.in. o rozwiązaniach cyfrowych wspierających ekologiczną i zorientowaną na dobrostan zwierząt produkcję, poprawę jakości i bezpieczeństwa produktów rolnych, obniżenie kosztów produkcji. Udział wezmą:
 • Lech Kołakowski - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Halina Szymańska - Prezes, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Sławomir Piotrowski - Dyrektor, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Przerwa kawowa 12:55 - 13:10
Panel dyskusyjny 3: Rozwój transportu i logistyki 13:10 - 13:55
Uczestnicy panelu "Rozwój transportu i logistyki w dobie transformacji cyfrowej" omówią sukcesy związane z optymalizacją logistyczną, zarządzaniem powierzchnią magazynową, transportem itp. Uczestnikami będą :
 • Rafał Weber – Sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury
 • Alvin Gajadhur - Główny Inspektor Transportu Drogowego
 • Mirosław Szczepankowski - Prezes Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce
Podsumowanie konferencji 13:55 - 14:15
 • Robert Kłosowski - Prezes zarządu, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
 • Adam Bielan - Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Arkadiusz Czartoryski - Sekretarz stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki
Zwiedzanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych 14:15 - 16:00