Przejdź do treści

Finansowanie cyfryzacji przedsiębiorstw – czyli skąd pozyskać środki

Data: 16 grudnia 2022 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw przechodzi przyspieszone procesy transformacji i robotyzacji, które wymagają przedefiniowania modeli biznesowych i wprowadzenia zmian organizacyjnych. Wydarzenie będzie poświęcone poszukiwaniu źródeł finansowania cyfryzacji.
Ekspert podczas wystąpienia pokaże, jak działa Nawigator Finansowy opracowany przez Fundację Platformę Przemysłu Przyszłości.
Wydarzenie skierowane jest w szczególności do przedsiębiorców i instytucji z województwa opolskiego. Udział w webinarze jest bezpłatny. Osoby chcące wziąć udział w webinarze prosimy o wypełnienie formularza, znajdującego się w linku poniżej.

Prelegenci

Piotr Kryjom
Piotr Kryjom Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Piotr Kryjom Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Administracji i Biznesu Uniwersytetu w Tampere w Finlandii, ekspert z zakresu funduszy Unii Europejskiej i programów wsparcia przedsiębiorczości Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Mazowieckiej Jednostki Projektu Unijnych, uczestnik misji eksperckich w ramach Programu Partnerstwa Wschodniego na Ukrainę i do Tadżykistanu, specjalista w zakresie wsparcia przedsiębiorstw, funduszy seed capital, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, prac b+r przedsiębiorstw oraz internacjonalizacji. Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje na rozwoju klastrów przemysłowych oraz optymalizacji łańcuchów wartości. Zawodowo związany z sektorem publicznym, wieloletni pracownik urzędów centralnych oraz agencji rządowych odpowiadających za wydatkowanie środków UE, w których zajmował się przygotowaniem warunków udzielania wsparcia przedsiębiorcom. Ekspert dużych firm doradczych w zakresie przygotowania projektów wspierających rozwój specjalnych stref ekonomicznych oraz eksport polskich przedsiębiorstw. Prywatnie maratończyk, pasjonat kultury skandynawskiej.
Więcej informacji