Przejdź do treści

Europejskie Partnerstwa Technologiczne

Data: 3 lutego 2021 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zapraszamy na kolejne webinarium poświęcone możliwościom finansowania transformacji cyfrowej i rozwój przemysłu 4.0. Gośćmi będą dr Jarosław Piekarski z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Małgorzata Szołucha reprezentująca Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Eksperci przedstawią informację na temat finansowania Partnerstw Technologicznych w ramach programu „Horyzont Europa”. Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzą się:

  • czym jest partnerstwo technologiczne, jak działa i jakie są sposoby jego finansowania,
  • jakie są wymogi i ograniczenia związane ze współpracą z partnerstwem
  • jakie są zasady pozyskiwania pieniędzy,
  • czy można zgłaszać własne tematy, czy trzeba uczestniczyć w realizowanych już przedsięwzięciach,
  • w jaki sposób dobierać partnerów do współpracy,
  • jakie są zalety i ryzyka udziału w partnerstwie.

Eksperci odpowiedzą na pytania uczestników, które można zadawać w formularzu podczas rejestracji na wydarzenie. W przypadku dużej ilości pytań, odpowiedzi zostaną przesłane także po zakończeniu spotkania.

Z kolei dr Piotr Kryjom przedstawi Nawigator Finansowy – narzędzie ułatwiające szukanie źródeł finansowania transformacji cyfrowej. Aplikacja zawiera aktualne informacje na temat dotacji, pożyczek, programów inwestycyjnych oraz ulg i zwolnień podatkowych. Wykorzystując formularz udostępniony w Nawigatorze Finansowym, przedsiębiorca może skorzystać z doradztwa w zakresie dopasowania pomysłu na projekt z potencjalnym źródłem finansowania.

Udział w webinarium jest bezpłatny, obowiązują zapisy. Spotkanie będzie prowadzone w platformie MS Teams.

Prelegenci

Małgorzata Szołucha
Małgorzata Szołucha od 2002 r. pracuje w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE, w zespole technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Specjalizuje się w doradztwie w zakresie pozyskiwania Małgorzata Szołucha od 2002 r. pracuje w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE, w zespole technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Specjalizuje się w doradztwie w zakresie pozyskiwania europejskich funduszy na międzynarodowe projekty badawcze z obszaru ICT finansowane z Programów Ramowych UE (obecnie Programu Horyzont Europa, a wcześniej z Programu Horyzont 2020, 7PR, 6PR, a także z Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji -CIP-ICT PSP). W Programie Horyzont 2020 była delegatem do Komitetu Programowego ICT, a obecnie jest ekspertem do Komitetu Shadow dla Klastra Digital, Industry and Space. W codziennej pracy aktywnie wspiera polskich beneficjentów współpracując zarówno z przedstawicielami nauki, biznesu, administracji publicznej, jak i instytucjami mającymi wpływ na współpracę B+R+I.
Piotr Kryjom
Piotr Kryjom Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Piotr Kryjom Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Administracji i Biznesu Uniwersytetu w Tampere w Finlandii, ekspert z zakresu funduszy Unii Europejskiej i programów wsparcia przedsiębiorczości Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Mazowieckiej Jednostki Projektu Unijnych, uczestnik misji eksperckich w ramach Programu Partnerstwa Wschodniego na Ukrainę i do Tadżykistanu, specjalista w zakresie wsparcia przedsiębiorstw, funduszy seed capital, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, prac b+r przedsiębiorstw oraz internacjonalizacji. Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje na rozwoju klastrów przemysłowych oraz optymalizacji łańcuchów wartości. Zawodowo związany z sektorem publicznym, wieloletni pracownik urzędów centralnych oraz agencji rządowych odpowiadających za wydatkowanie środków UE, w których zajmował się przygotowaniem warunków udzielania wsparcia przedsiębiorcom. Ekspert dużych firm doradczych w zakresie przygotowania projektów wspierających rozwój specjalnych stref ekonomicznych oraz eksport polskich przedsiębiorstw. Prywatnie maratończyk, pasjonat kultury skandynawskiej.
Jarosław Piekarski
Jarosław Piekarski Doktor nauk technicznych specjalizujący się w mechanice układów i konstrukcji. Od 2007 odpowiada za obszar Technologii Przemysłowych w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE Jarosław Piekarski Doktor nauk technicznych specjalizujący się w mechanice układów i konstrukcji. Od 2007 odpowiada za obszar Technologii Przemysłowych w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE (obecnie w strukturach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), doradzając przy aplikowaniu do programów ramowych badań i innowacji UE. Reprezentował Polskę w Komitetach Programowych obszarów NMP (7PR) i NMBP (H2020), pracując przy tworzeniu Programów Pracy oraz monitorowaniu implementacji programów. Członek grupy roboczej dla Krajowej Inteligentnej Specjalizacji nr 8. Realizator grantów badawczych i wspomagających badania naukowe.

Plan wydarzenia

Rozpoczęcie i przywitanie gości 13:00 - 13:30
Prezentacja Nawigatora Finansowego 13:10 - 13:20
Wykorzystanie Europejskich Partnerstw Technologicznych w transformacji cyfrowej i rozwoju firm 13:20 - 14:00
Dyskusja i odpowiedzi na zadane pytania 14:00 - 14:15
Zakończenie 14:15
Zarejestruj się
This form is not available.