Przejdź do treści

Automatyzacja i robotyzacja produkcji a wykorzystanie OZE

Data: 20 grudnia 2022 (zakończone)
Organizator: Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, Platforma Przemysłu Przyszłości

Konferencja poświęcona wyzwaniom w dziedzinie robotyki, automatyki jak i Europejskiego Zielonego Ładu. Ważnym elementem wydarzenia będzie demonstracja technologii w obszarze automatyki, robotyki czy OZE jakie są wykorzystywane wśród przedsiębiorstw w województwie podlaskim.

Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli przedsiębiorców, przedstawicieli administracji publicznej, nauki, klastrów oraz innych organizacji otoczenia biznesu.

Uczestnicy wydarzenia mogą wziąć udział w panelu wykładowym, panelu dyskusyjnym oraz demonstracji technologii wykorzystywanej w automatyce, robotyce oraz OZE.

Konferencja odbędzie się w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach.

Plan wydarzenia

Rejestracja uczestników 10:30 - 10:45
Uroczyste rozpoczęcie wydarzenia 10:45 - 11:00
 • Witold Karczewski – Prezes, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
 • Henryk Owsiejew – Prezes Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej MALOW Sp. z o.o.
Demonstracja technologii – wizyta studyjna w MALOW Sp. z o.o. 11:00 - 12:00
Przejazd do Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 12:00 - 12:30
Powitane uczestników 12:20 - 12:40
 • Witold Karczewski – Prezes, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
 • Jacek Żalek – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Robert Kłosowski – Prezes Zarządu, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
 • Dariusz Budrowski – Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Panel Dyskusyjny „Automatyzacja i robotyzacja produkcji a wykorzystanie OZE” 12:40 - 13:30

Moderator: Rafał Kunaszyk

 • Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk
 • Dariusz Bogdan – Prezes Zarządu, Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach
 • Leszek Dec – Prezes Zarządu, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 • Henryk Owsiejew – Prezes Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej MALOW Sp. z o.o.
 • Sebastian Rynkiewicz – Prezes, Klaster Obróbki Metali
Lunch 13:30 - 14:00
Sesja wykładowa ,,Automatyzacja i robotyzacja a Europejski Zielony Ład” 14:00 - 15:30

Moderator: Rafał Kunaszyk

 • Instrumenty wsparcia dla automatyzacji i robotyzacji produkcji – Dariusz Budrowski – Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Europejski Zielony Ład – Anna Gonera – ekspert, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
 • Trendy w obszarze automatyzacji produkcji w sektorze budowlanym – Tomasz Kozłowski – Prezes, Polski Klaster Budowlany, Krajowy Klaster Kluczowy
 • Rozwiązania IT – rola w automatyzacji i robotyzacji produkcji – Adam Kamiński – Koordynator InfoTech, Klaster Technologiczny
 • Automatyzacja i robotyzacja produkcji – korzyści wdrożeniowe – Piotr Świderski – ekspert, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
Zakończenie wydarzenia 15:30