Przejdź do treści

Arena Przemysłu Przyszłości – Samorząd 4.0

Data: 28 września 2021 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

Konferencja Samorząd 4.0 jest skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego: wójtów, burmistrzów, starostów oraz kadry zarządzającej spółek samorządowych. Zaproszeni goście opowiedzą o innowacyjnych, funkcjonalnych i inteligentnych rozwiązaniach w zakresie smart city. Wydarzenie towarzyszy Forum Inteligentnego Rozwoju. Eksperci omówią m.in.:

 • rolę JST w procesie transformacji cyfrowej,
 • przykłady wdrożeń nowoczesnych technologii,
 • zastosowanie IoT w przedsiębiorstwach.

Uczestnicy mogą wziąć udział również w warsztatach:

 • Kompetencje poznawcze i społeczne – Debaty Oksfordzkie w Samorządzie 4.0,
 • Inteligentne systemy zarządzania oświetleniem LED w kontekście Zielonego Ładu w Polsce,
 • Polish Data Center – rozwiązania chmurowe dla samorządu,
 • Samorządowe projekty edukacyjne: Kompetencje przyszłości.

Plan wydarzenia

Przemówienia otwierające 12:00 - 12:20
Panel Dyskusyjny – rola JST w ekosystemie transformacji cyfrowej 12:20 - 13:10
Uczestnicy:
 • Jarosław Grobelny - Wiceprezydent Miasta Gniezna
 • dr Ziemowit Socha – Instytut Badań Edukacyjnych
 • prof. Marek Frankowicz – Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego
 • Dr. inż Adam Minkowski – Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe
 • Mariola Grodnicka - Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego
 • Paweł Nowak – Platforma Przemysłu Przyszłości
Poruszane zagadnienia:
 • Nowe usługi cyfrowe dla społeczeństwa w JST
 • Lokalny Ekosystem innowacji – rola JST w otoczeniu biznesowym MŚP
 • Kształcenie kompetencji przyszłości – misja JST
 • Wzrost zatrudnienia dzięki nowoczesnym technologiom
Przerwa kawowa 13:10 - 13:25
Prezentacje rozwiązań – case studies 13:30 - 14:45
Uczestnicy zapoznają się z sześcioma 10 minutowymi prezentacjami praktycznych rozwiązań wdrożeń, które są realizowane na poziomie JST.
 • E-parkingami miejskimi
 • Inteligentne systemy zarządzania oświetleniem LED
 • Stolica Eksperymentu – Miasto Gniezno
 • Efektywny obieg danych
 • Najciemniej jest pod latarnią (Case study Tajwan)
 • Szkoła Debaty i Tarnowska Liga Debat
Praktyczne i efektywne wykorzystanie Internetu Rzeczy 14:45 - 15:15
Lunch 15:15 - 16:00
Warsztaty (sesja 1) 16:00 - 16:45
 • Kompetencje poznawcze i społeczne – Debaty Oksfordzkie w Samorządzie 4.0,
 • Inteligentne systemy zarządzania oświetleniem LED w kontekście Zielonego Ładu w Polsce.
Przerwa kawowa 16:45 - 17:00
Warsztaty (Sesja 2) 17:00 - 17:45
 • Inteligentne systemy zarządzania oświetleniem LED w kontekście Zielonego Ładu w Polsce,
 • Finansowanie dla spółek JST.
Zakończenie konferencji 17:45 - 18:00
Zarejestruj się
This form is not available.