Przejdź do treści

Kompetencje cyfrowe koordynatorów klastrów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z programu ERASMUS+

O projekcie

Głównym celem projektu jest sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom partnerów w zakresie wsparcia rozwoju wybranych kompetencji cyfrowych koordynatorów klastrów.

W ramach projektu będziemy szkolić pracowników biur w zakresie obsługi dużych zbiorów danych, programowania i wizualizacji wyników, co w rezultacie ma prowadzić do podniesienia poziomu cyfryzacji klastrowych łańcuchów wartości. W ramach projektu powstaną dwa produkty – Przewodnik oraz Weryfikator kompetencji rozwoju klastrów. Do realizacji projektu zostaną wykorzystane doświadczenia rozwoju klastrów z Austrii.

O Klastrze

Klastry (sieć współpracy) to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm (często mikro, małych i średnich), wyspecjalizowanych dostawców, usługodawców, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, szkół zawodowych, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących ze sobą. Klastry reprezentują interesy sporej grupy przedsiębiorstw, które w większości prowadzą działalność w kluczowych dla rozwoju europejskiej gospodarki sektorach.

Koordynator klastra (dalej: koordynator) to grupa osób, które organizują i animują rozwój interakcji, powiązań, przepływów i współpracy w klastrze, a także świadczą wyspecjalizowane usługi na rzecz instytucji działających w danym klastrze.

Projekt „Kompetencje cyfrowe koordynatorów klastrów” otrzymał finansowanie w wysokości 60 000 EUR w ramach programu Erasmus+.

Produkty projektu

PRZEWODNIK KOMPETENCJI KLASTRÓW

WERYFIKATOR KOMPETENCJI KLASTRÓW

Pobierz Przewodnik (PL)
Przejdź do Weryfikatora

Partner finansowy

Logotyp Współfinansowane przez Unię Europejską
FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Partner projektu

Industrie 4.0 Osterreich

Aktualności