Przejdź do treści

Specjalista ds. rozliczeń w Zespole Finansowo-Księgowym

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za zapewnienie poprawności obsługi finansowej Platformy Przemysłu Przyszłości, prowadzenie ewidencji księgowej, weryfikację kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Dodatkowo będzie opracowywała sprawozdania z realizacji planu finansowego i brała udział w wewnętrznych i zewnętrznych kontrolach.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Miejsce pracy: Warszawa
Gotowość podjęcia pracy: marzec 2022 r.
Data przyjmowania zgłoszeń: 20 lutego 2022 r.
Data rozstrzygnięcia: 21 lutego 2022 r.