Przejdź do treści

Główny specjalista w Zespole Upowszechniania

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za koordynację procesu researchu i przygotowania briefów oraz wystąpień dla Zarządu PPP, opracowywaniem wywiadów w formie wideo z przedstawicielami organizacji współpracujących, ekspertami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a także kontakt z komórkami, zespołami i działami w zakresie koordynowanych aktywności.

Miejsce pracy: Warszawa
Gotowość podjęcia pracy: od marca
Data przyjmowania zgłoszeń: 24 lutego 2022 r.
Data rozstrzygnięcia:
25 lutego 2022 r.