Carlo Paolicelli

Transformacja cyfrowa i odporność: nieśmiałe oznaki ożywienia na rynkach międzynarodowych
Rynek Przemysłu 4.0 osiągnie wartość 165,5 mld USD do 2026 r.