Przejdź do treści

Artykuły

A complex web of light trails over a city at night illustrates the concepts of networks, 5G, and connections.
Cyfryzacja w Polsce i nauka w kontekście gospodarki cyfrowej
Z czego wynika nieuchronność transformacji cyfrowej gospodarki?
Optymalizacja procesów w zielonej transformacji
Jakie kontrowersje wzbudza działalność firm bazujących na zbieraniu i przetwarzaniu danych?
smart city
Mechanizmy ekonomiczne platform
Cyberuderzenie w przemysł – dlaczego warto zgłosić incydent?
Platformy w transformacji cyfrowej
Wodorowa gorączka
Technologie intensyfikujące cyfrowej gospodarki