Przejdź do treści

ZP/2020/5 Postępowanie na wytworzenie i obsługę Platformy Cyfrowej

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej

https://fppp.ezamawiajacy.pl/pn/fppp/demand/notice/public/17362/details, zwanej dalej Platformą. Dostęp do dokumentacji oraz złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ odbywa się za pośrednictwem Platformy, nie wymaga założenia konta i zalogowania na Platformie. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania: 1) do upływu terminu składania ofert Wykonawca przechodzi do zakładki „Lista przetargów PZP”, wybiera zakładkę „Aktualne” i wyszukuje przedmiotowe postępowanie a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania. Wykonawca ma możliwość pobrania każdego dokumentu odrębnie po naciśnięciu na wybrany załącznik lub w formie skompresowanej paczki po odznaczeniu wybranych załączników i naciśnięciu polecenia „pobierz”. 2) po upływie terminu składania ofert przechodzi do zakładki „Lista przetargów PZP”, wybiera zakładkę „w toku”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie, a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SIWZ za pośrednictwem Platformy. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna na Platformie. Złożenie oferty wymaga zalogowania na Platformie poprzez aplikację Marketplanet OnePlace. Do złożenia oferty wystarczające jest założenie bezpłatnego konta. Instrukcja założenia konta zawarta jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze. Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00: pod numerem telefonu: 22 257 22 23, pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl OSOBY DO KONTAKTU: KONTAKT: e-mail zamowienia@fppp.gov.pl.