Przejdź do treści

ZP/2020/3 Postępowanie na świadczenie usług prawnych

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego Zamawiający zamieścił dokumentację niniejszego postępowania na platformie zakupowej, pod adresem:

https://fppp.logintrade.net/zapytania_email,21809,b2536bb8d03a531f21d4128a5efcf318.html
Dostęp do dokumentacji odbywa się za pośrednictwem Platformy, nie wymaga założenia konta i zalogowania na Platformie.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SIWZ za pośrednictwem Platformy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia@fppp.gov.pl. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej na Platformie. Zamawiający umożliwia składanie ofert pisemnie albo za pośrednictwem Platformy zakupowej (w zależności od decyzji Wykonawcy). Złożenie oferty wymaga zalogowania na Platformie poprzez aplikację https://fppp.logintrade.net/index.php

Informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00: pod numerem telefonu: +48 71 787 35 34 lub pod adresem e-mail: helpdesk@logintrade.net