Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Dostawa artykułów promocyjnych z logo Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP)
Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia przygotowania materiałów wideo dla projektów: Showroom i „Nauczyciel Przyszłości”
Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia przeprowadzenia kampanii promującej narzędzia wspierające transformację cyfrową dla MŚP w Polsce
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę opracowania, nagrania oraz montażu krótkich materiałów video z lektorem na potrzeby gali konkursu „Fabryka Przyszłości”
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę artykułów marketingowych
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie modyfikacji technicznej oraz uruchomienie i udostępnienie publiczne Platformy Cyfrowej
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie webowej aplikacji do generowania map transformacji (roadmap)
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie modyfikacji technicznej Platformy Cyfrowej
Zaproszenie do szacowania wartości dostawy artykułów marketingowych