Przejdź do treści

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zaprasza do złożenia ofert na usługę kompleksowej realizacji nagrania, montażu i reżyserii filmów szkoleniowych na potrzeby platformy e-learningowej FPPP

Oferty należy przysłać w terminie do 15 października 2020 roku do godz. 12:00 w formie elektronicznej na adres: zamowienia@fppp.gov.pl. W tytule e-maila proszę napisać: „Oferta na filmy szkoleniowe na potrzeby platformy e-learningowej”. Szczegóły postępowania dostępne są w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Odpowiedzi na pytania wykonawców 13.10.2020 r.