Przejdź do treści

W związku z zamiarem zamówienia usługi udostępnienia platformy e-learningowej – Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu przy ul. Jacka Malczewskiego 24 zaprasza do składania ofert

Uwaga: zmiana terminu składania ofert
Oferty należy przysłać w terminie do 21 września 2020 roku do 11:00 23 września 2020 roku do godz. 13:00 w formie elektronicznej na adres: zamowienia@fppp.gov.pl. W tytule e-maila proszę napisać: „Oferta na platformę e-learningową”. Szczegóły postępowania dostępne są w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Zamawiający informuje, że w dniu 19.10.2020 r. unieważnił postępowanie