Przejdź do treści

Zarządzanie 4.0: Jak transformować biznes?

Data: 8 grudnia 2021 - 26 stycznia 2022 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

„Zarządzanie 4.0: Jak transformować biznes?” to cykl spotkań z ekspertami Platformy Przemysłu Przyszłości, przygotowany dla przedsiębiorców, menadżerów i osób zarządzających obszarami produkcyjnymi. W czasie poszczególnych modułów uczestnicy poznają rozwiązania przemysłu 4.0 i dowiedzą się, jak wykorzystywać je w swoich firmach.

W ramach warsztatów uczestnicy min.: skorzystają z gry symulacyjnej, wezmą udział w dyskusjach opartych na przykładach, poznają propozycje dobrych praktyk i skorzystają z sesji Q&A, które ułatwią im szybkie przyswajanie wiedzy.

Korzyści z udziału w cyklu Zarządzanie 4.0:

 • uzyskanie wiedzy o zagadnieniach przemysłu 4.0,
 • uzyskanie świadomości o procesach zarządczych związanych z Przemysłem Przyszłości,
 • konsultacje z ekspertami branżowymi,
 • możliwość uzyskania wsparcia PPP w procesie transformacji firmy,
 • wymiana doświadczeń z innymi przedsiębiorcami.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Zarejestrowane osoby deklarują obecność na kolejnych spotkaniach cyklu.

Spotkania odbędą się w formule on-line. Rejestracja zakończy się 8 grudnia o godz. 7:00.

Prelegenci

Jarosław Rubin
Jarosław Rubin ekspert współpracujący z Platformą Przemysłu Przyszłości w obszarze modeli biznesowych przemysłu 4.0, kompetencji przyszłości oraz ekosystemu innowacji. Jarosław Rubin ekspert współpracujący z Platformą Przemysłu Przyszłości w obszarze modeli biznesowych przemysłu 4.0, kompetencji przyszłości oraz ekosystemu innowacji. Doradca biznesowy zajmujący się doskonaleniem organizacji ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zmianami oraz zwinnego zarządzania celami (OKR). Certyfikowany Lean Change Agent oraz licencjonowany konsultant systemu Facet5 (metody badania profili osobowości zawodowej). Na co dzień prowadzi firmę doradczą, która wspiera przedsiębiorców, zarządy firm oraz menadżerów planujących i wdrażających nowe przedsięwzięciami, innowacje oraz transformacją cyfrową.
Piotr Kaczmarek-Kurczak
Piotr Kaczmarek-Kurczak ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości w obszarze modeli biznesowych przemysłu 4.0, zajmuje się opisem i rozwojem kompetencji oraz budowaniem kwalifikacji w transformacji cyfrowej. Piotr Kaczmarek-Kurczak ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości w obszarze modeli biznesowych przemysłu 4.0, zajmuje się opisem i rozwojem kompetencji oraz budowaniem kwalifikacji w transformacji cyfrowej. Na co dzień pracuje w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się procesami innowacji i przedsiębiorczości, zarządzania wiedzą, transformacją cyfrową, współpracą nauki i biznesu. Od 2007 roku autor publikacji na temat zarządzania i przedsiębiorczości w magazynie psychologicznym JA-MY-ONI tygodnika POLITYKA.
Tomasz Król
Tomasz Król ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości w zakresie zarządzania procesami, doradca biznesowy, twórca strategii rozwoju procesów produkcyjnych, certyfikowany doradca zdroworozsądkowego Tomasz Król ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości w zakresie zarządzania procesami, doradca biznesowy, twórca strategii rozwoju procesów produkcyjnych, certyfikowany doradca zdroworozsądkowego zarządzania procesami wg. Teorii Ograniczeń Goldratta, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 , założyciel firmy Instytut Doskonalenia Produkcji. Ekspert zarządzania zmianą, twórca, inspirator. Buduje strategie optymalizacji procesów produkcyjnych w oparciu o filozofię lean management. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami, właścicielami firm i dyrektorami produkcji nad generowaniem oszczędności w ich procesach. Ma na swoim koncie wiele bardzo dobrze poprowadzonych projektów m.in. wraz z jednym z klientów uzyskał wynik 9 milionów złotych zaoszczędzonych w skali roku, z innym ponad 2,5 miliona wpierając go podczas 6 miesięcy trwania projektu wdrożeniowego.
Jacek Dudkiewicz
Jacek Dudkiewicz ekspert współpracujący z Platformą Przemysłu Przyszłości. Prezes Zarządu Rhenus Data Office Polska Sp. z o. o. odpowiedzialny za innowacje i cyfrową transformację modelu biznesowego. Jacek Dudkiewicz ekspert współpracujący z Platformą Przemysłu Przyszłości. Prezes Zarządu Rhenus Data Office Polska Sp. z o. o. odpowiedzialny za innowacje i cyfrową transformację modelu biznesowego. Specjalista w dziedzinie wsparcia procesów biznesowych rozwiązaniami typu Robotic Process Automation. Ma wieloletnie doświadczenie w branży zarządzania dokumentami i informacją oraz business proces outsourcing. Jest absolwentem SGGW, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz posiada dyplom MBA prywatnej szkoły biznesu ESCP Europe Berlin Campus.
Mariusz Hetmańczyk
Mariusz Hetmańczyk ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się zagadnieniami automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki Mariusz Hetmańczyk ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się zagadnieniami automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, predykcji stanów bazującej na metodach grafowych oraz technologii MEMS. Autor ponad 80 publikacji związanych z komputerowym wspomaganiem diagnozy oraz prognozy rozproszonych napędów mechatronicznych. W Platformie Przemysłu Przyszłości jest zastępcą dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą.

Plan wydarzenia

8 grudnia

Wprowadzenie do przemysłu przyszłości – założenia, cele i standardy 09:00 - 11:00
Szkolenie przybliży uczestnikom proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa, definicje oraz ramy przemysłu 4.0. Uczestnicy poznają korzyści biznesowe z wdrożenia przemysłu 4.0, a także kluczowe trendy w nowoczesnej wytwórczości. Ekspert PPP omówi takie pojęcia, jak: Customer-Driven Industry 4.0, Smart Component, Smart Machine, Digital Factory, Connected Factories, Industry 4.0 Enterprise.

15 grudnia

Zwinne podejście do planowania wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0 09:00 - 11:00
Podstawowym celem szkolenia jest prezentacja podejścia do planowania, które ułatwia szybkie i zwięzłe wdrożenia rozwiązań przemysłu 4.0. Ekspert PPP omówi:
 • przyczyny wykorzystywania zwinnego do planowania wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0,
 • szablony i zastosowania kanwy wdrożenia,
 • 6 pytań, na jakie należy znaleźć odpowiedź planując wdrożenie,
 • sposoby pracy z kanwą wdrożenia oraz składu zespołu tworzącego kanwę.

29 grudnia

Modele biznesowe – sztuka dostrzegania potencjału w posiadanych zasobach 09:00 - 11:00
Celem modułu jest wprowadzenie do koncepcji modeli biznesowych i omówienie ich zmiany w wyniku transformacji cyfrowej. Najważniejsze zagadnienia:
 • Strumień wartości,
 • Zmiana modelu biznesowego pod wpływem cyfryzacji,
 • Jak realizować cele firmy dzięki cyfrowemu modelowi biznesowemu? Równowaga wartości (dla właścicieli, dla klientów, dla pracowników, dla partnerów).

12 stycznia

Lean management w procesach biznesowych 09:00 - 11:00
Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z filozofią lean management oraz uświadomienie im, jak ważne jest ciągłe doskonalenie procesów w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa i przygotowania go do wdrożenia przemysłu 4.0. Ekspert odpowie na następujące pytania:
 • Co tworzy wartość dla klienta?
 • Wpływ strat na koszty stałe i zmienne. Gdzie najczęściej „uciekają” pieniądze?
 • Narzędzia i metody poprawy procesów. Jak efektywnie doskonalić procesy?
 • Standaryzacja jako podstawa wszelkich działań. Dlaczego standard jest ważny? Czy wszystko da się opisać i ustandaryzować?
 • Dlaczego standaryzacja to solidny fundament strategii Lean?
 • Jak utrzymać zmianę? Jak codziennie motywować się do przestrzegania standardów?

19 stycznia

Jak skutecznie wdrożyć rozwiązania przemysłu 4.0 dzięki zarządzaniu ludzkim wymiarem zmiany? 09:00 - 11:00
Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ludzkim wymiarem zmiany podczas wdrażania rozwiązań przemysłu 4.0. Tematy, które zostaną omówione:
 • krzywa reakcji ludzi na zmiany,
 • 5 głównych czynników będących źródłem reakcji na zmianę,
 • zasady radzenia sobie z ludzkimi reakcjami na zmianę, w tym z oporem wobec zmiany,
 • typy postaw pracowników wobec zmian oraz metody postępowania z ludźmi o różnych postawach, a także sposoby angażowania pracowników w zmianę.

26 stycznia

Robotic Process Automation - automatyzacja procesów biznesowych software-robotami 09:00 - 11:00
Ekspert wyjaśni w jaki sposób roboty pomagają w transformacji cyfrowej w obszarze procesów biznesowych, co bezpośrednio przekłada się na rentowność przedsiębiorstwa. Uczestnicy poznają:
 • cały proces wdrożeniowy od analizy potencjału automatyzacji, strukturę kosztów, poprzez wybór modelu prowadzenia projektów automatyzacyjnych, do skalowania robotyzacji w całym przedsiębiorstwie/ grupie i związanych z nią wyzwaniach,
 • organizację własnego centrum kompetencji w zakresie RPA,
 • komponenty technologiczne poszerzone o inteligentny OCR i uczenie maszynowe niezbędne do zwiększenia stopnia automatyzacji,
 • kwestie związane z kontrolą, bezpieczeństwem i utrzymaniem robotów,
 • najpopularniejsze use-case’y z 3 wybranych branż,
 • rolę HR w budowaniu kompetencji przyszłości i akceptacji automatyzacji w firmie, jak i kluczowe czynniki sukcesu automatyzacji procesów.
Zarejestruj się
This form is not available.