Zarządzanie 4.0: Jak transformować biznes?

Data: 8 grudnia 2021 - 26 stycznia 2022 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

„Zarządzanie 4.0: Jak transformować biznes?” to cykl spotkań z ekspertami Platformy Przemysłu Przyszłości, przygotowany dla przedsiębiorców, menadżerów i osób zarządzających obszarami produkcyjnymi. W czasie poszczególnych modułów uczestnicy poznają rozwiązania przemysłu 4.0 i dowiedzą się, jak wykorzystywać je w swoich firmach.

W ramach warsztatów uczestnicy min.: skorzystają z gry symulacyjnej, wezmą udział w dyskusjach opartych na przykładach, poznają propozycje dobrych praktyk i skorzystają z sesji Q&A, które ułatwią im szybkie przyswajanie wiedzy.

Korzyści z udziału w cyklu Zarządzanie 4.0:

 • uzyskanie wiedzy o zagadnieniach przemysłu 4.0,
 • uzyskanie świadomości o procesach zarządczych związanych z Przemysłem Przyszłości,
 • konsultacje z ekspertami branżowymi,
 • możliwość uzyskania wsparcia PPP w procesie transformacji firmy,
 • wymiana doświadczeń z innymi przedsiębiorcami.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Zarejestrowane osoby deklarują obecność na kolejnych spotkaniach cyklu.

Spotkania odbędą się w formule on-line. Rejestracja zakończy się 8 grudnia o godz. 7:00.

Prelegenci

Mariusz Hetmańczyk ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się zagadnieniami automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, Mariusz Hetmańczyk ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się zagadnieniami automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, predykcji stanów bazującej na metodach grafowych oraz technologii MEMS. Autor ponad 80 publikacji związanych z komputerowym wspomaganiem diagnozy oraz prognozy rozproszonych napędów mechatronicznych. W Platformie Przemysłu Przyszłości jest zastępcą dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą.

Plan wydarzenia

8 grudnia

Wprowadzenie do przemysłu przyszłości – założenia, cele i standardy 09:00 - 11:00
Szkolenie przybliży uczestnikom proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa, definicje oraz ramy przemysłu 4.0. Uczestnicy poznają korzyści biznesowe z wdrożenia przemysłu 4.0, a także kluczowe trendy w nowoczesnej wytwórczości. Ekspert PPP omówi takie pojęcia, jak: Customer-Driven Industry 4.0, Smart Component, Smart Machine, Digital Factory, Connected Factories, Industry 4.0 Enterprise.

15 grudnia

Zwinne podejście do planowania wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0 09:00 - 11:00
Podstawowym celem szkolenia jest prezentacja podejścia do planowania, które ułatwia szybkie i zwięzłe wdrożenia rozwiązań przemysłu 4.0. Ekspert PPP omówi:
 • przyczyny wykorzystywania zwinnego do planowania wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0,
 • szablony i zastosowania kanwy wdrożenia,
 • 6 pytań, na jakie należy znaleźć odpowiedź planując wdrożenie,
 • sposoby pracy z kanwą wdrożenia oraz składu zespołu tworzącego kanwę.

29 grudnia

Modele biznesowe – sztuka dostrzegania potencjału w posiadanych zasobach 09:00 - 11:00
Celem modułu jest wprowadzenie do koncepcji modeli biznesowych i omówienie ich zmiany w wyniku transformacji cyfrowej. Najważniejsze zagadnienia:
 • Strumień wartości,
 • Zmiana modelu biznesowego pod wpływem cyfryzacji,
 • Jak realizować cele firmy dzięki cyfrowemu modelowi biznesowemu? Równowaga wartości (dla właścicieli, dla klientów, dla pracowników, dla partnerów).

12 stycznia

Lean management w procesach biznesowych 09:00 - 11:00
Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z filozofią lean management oraz uświadomienie im, jak ważne jest ciągłe doskonalenie procesów w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa i przygotowania go do wdrożenia przemysłu 4.0. Ekspert odpowie na następujące pytania:
 • Co tworzy wartość dla klienta?
 • Wpływ strat na koszty stałe i zmienne. Gdzie najczęściej „uciekają” pieniądze?
 • Narzędzia i metody poprawy procesów. Jak efektywnie doskonalić procesy?
 • Standaryzacja jako podstawa wszelkich działań. Dlaczego standard jest ważny? Czy wszystko da się opisać i ustandaryzować?
 • Dlaczego standaryzacja to solidny fundament strategii Lean?
 • Jak utrzymać zmianę? Jak codziennie motywować się do przestrzegania standardów?

19 stycznia

Jak skutecznie wdrożyć rozwiązania przemysłu 4.0 dzięki zarządzaniu ludzkim wymiarem zmiany? 09:00 - 11:00
Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ludzkim wymiarem zmiany podczas wdrażania rozwiązań przemysłu 4.0. Tematy, które zostaną omówione:
 • krzywa reakcji ludzi na zmiany,
 • 5 głównych czynników będących źródłem reakcji na zmianę,
 • zasady radzenia sobie z ludzkimi reakcjami na zmianę, w tym z oporem wobec zmiany,
 • typy postaw pracowników wobec zmian oraz metody postępowania z ludźmi o różnych postawach, a także sposoby angażowania pracowników w zmianę.

26 stycznia

Robotic Process Automation - automatyzacja procesów biznesowych software-robotami 09:00 - 11:00
Ekspert wyjaśni w jaki sposób roboty pomagają w transformacji cyfrowej w obszarze procesów biznesowych, co bezpośrednio przekłada się na rentowność przedsiębiorstwa. Uczestnicy poznają:
 • cały proces wdrożeniowy od analizy potencjału automatyzacji, strukturę kosztów, poprzez wybór modelu prowadzenia projektów automatyzacyjnych, do skalowania robotyzacji w całym przedsiębiorstwie/ grupie i związanych z nią wyzwaniach,
 • organizację własnego centrum kompetencji w zakresie RPA,
 • komponenty technologiczne poszerzone o inteligentny OCR i uczenie maszynowe niezbędne do zwiększenia stopnia automatyzacji,
 • kwestie związane z kontrolą, bezpieczeństwem i utrzymaniem robotów,
 • najpopularniejsze use-case’y z 3 wybranych branż,
 • rolę HR w budowaniu kompetencji przyszłości i akceptacji automatyzacji w firmie, jak i kluczowe czynniki sukcesu automatyzacji procesów.