Przejdź do treści

Wszechnica Uniwersytetu Jagielońskiego

Data: 20 lipca - 9 września 2021 (zakończone)
Organizator: Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wdrażanie zaawansowanych technologii przetwarzania i wymiany danych, automatyzacji, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości czy nowoczesnych interfejsów człowiek-maszyna, stwarza nowe wyzwania w obszarze rozwoju kompetencji pracowników. Jak organizacje mogą adaptować się do zachodzących zmian?
Przede wszystkim należy zidentyfikować kompetencje przyszłości, które przedsiębiorstwa powinny rozwijać w swoich załogach. W efekcie transformacja cyfrowa nie będzie wyłącznie zagrożeniem, a szansą dla twórczego rozwoju.

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z International Development Norway, Politechniką Rzeszowską i Pratt&Whitney przygotowała cykl 6 szkoleń skierowanych do firm i ich pracowników, który pomoże w lepszym wykorzystaniu zachodzących zmian w ich otoczeniu. Spotkania są elementem promocji rezultatów projektu „Rozwój kompetencji Przemysłu 4.0”.

Omawiana tematyka:

  • Zespoły przyszłości
  • HR gotowy na zmiany technologiczne
  • Lider jutra. Jakich liderów potrzebują organizacje przyszłości?
  • Pracownik w zmianie – rola wsparcia emocjonalnego
  • Myślenie w organizacji
  • Przyszłość uczenia (się) w organizacjach

Wydarzenia są bezpłatne, obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Więcej informacji