Przejdź do treści

VUCA a przemysł 4.0

Data: 8 maja 2020 (zakończone)

VUCA to koncepcja zarządzania strategicznego w organizacjach, nazwa jest skrótowcem od słów: Volatility (zmienność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Uczestnicy Webinaru Przemysłu Przyszłości dowiedzą się, w jaki sposób uodpornić firmy na aktualne trudności. Dr Witold Jankowski opowie o zarządzaniu typu VUCA oraz o wykorzystywaniu w jego ramach technologii przemysłu 4.0.

Witold Jankowski jest założycielem i prezesem ICAN Institute, centrum prowadzącego szkolenia dla pracowników na kierowniczych stanowiskach (executive education), zajmującego się doradztwem i organizacją spotkań menadżerów wysokiego szczebla. Ekspert pełni też funkcję redaktora naczelnego magazynu Harvard Business Review Polska.

Plan wydarzenia

Rozpoczęcie i powitanie uczestników 12:00
VUCA a Przemysł 4.0 - Witold Jankowski 12:00 - 12:20
Dyskusja na temat roli przemysłu 4.0 w świecie VUCA 12:20 - 12:40
Pytania od uczestników i odpowiedzi panelistów 12:40 - 13:00
Zakończenie 13:00