Technologie 4.0: jak organizować procesy?

Data: 8 grudnia 2021 - 26 stycznia 2022 (w toku)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

„Technologie 4.0: jak organizować procesy?” to cykl spotkań z ekspertami Platformy Przemysłu Przyszłości, przygotowany z myślą o przedsiębiorcach, menadżerach i osobach zarządzających obszarami produkcyjnymi. Uczestnicy poznają rozwiązania przemysłu 4.0 i dowiedzą się, jak wykorzystywać je w swoich firmach.

W ramach warsztatów uczestnicy min.: skorzystają z gry symulacyjnej, wezmą udział w dyskusjach opartych na przykładach, poznają propozycje dobrych praktyk i skorzystają z sesji Q&A, które ułatwią szybkie przyswajanie wiedzy.

Korzyści z udziału w cyklu Technologie 4.0:

 • uzyskanie wiedzy o kluczowych technologiach i zagadnieniach przemysłu 4.0,
 • konsultacje z ekspertami branżowymi,
 • możliwość uzyskania wsparcia PPP w procesie transformacji firmy,
 • wymiana doświadczeń z innymi przedsiębiorcami.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Zarejestrowane osoby deklarują obecność na kolejnych spotkaniach cyklu.

Spotkania odbędą się w formule on-line. Rejestracja zakończy się 8 grudnia o godz. 10:00.

Prelegenci

dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się zagadnieniami automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, predykcji stanów bazującej na metodach dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się zagadnieniami automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, predykcji stanów bazującej na metodach grafowych oraz technologii MEMS. Autor ponad 80 publikacji związanych z komputerowym wspomaganiem diagnozy oraz prognozy rozproszonych napędów mechatronicznych. W Platformie Przemysłu Przyszłości jest kierownikiem Zespołu ds. Kontaktu z Rynkiem
Marek Ostafil ekspert współpracujący z Platformą Przemysłu Przyszłości w zakresie cyberbezpieczeństwa, przedsiębiorca, analityk w zakresie cyberbezpieczeństwa Instytutu Kościuszki, członek Grup Roboczych ds. cyberbezpieczeństwa przemysłu oraz cyberbezpieczeństwa i utrzymania ruchu przy KPRM, prowadzi Marek Ostafil ekspert współpracujący z Platformą Przemysłu Przyszłości w zakresie cyberbezpieczeństwa, przedsiębiorca, analityk w zakresie cyberbezpieczeństwa Instytutu Kościuszki, członek Grup Roboczych ds. cyberbezpieczeństwa przemysłu oraz cyberbezpieczeństwa i utrzymania ruchu przy KPRM, prowadzi zajęcia z zakresu ochrony systemów IoT na Politechnice Śląskiej. Współtwórca koncepcji systemów cyberbezpieczeństwa dla sieci przemysłowych, systemów IoT i NewSpace. Pomysłodawca powstania Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy – SINOTAIC. Współzałożyciel firm technologicznych działających w obszarze cyberbezpieczeństwa i IoT.
Norbert Kaleta ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w firmach produkcyjnych przemysłu zbrojeniowego oraz metalowego. Od 5 lat związany z rozwojem technologii wytwarzania przyrostowego z metalu. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych Norbert Kaleta ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w firmach produkcyjnych przemysłu zbrojeniowego oraz metalowego. Od 5 lat związany z rozwojem technologii wytwarzania przyrostowego z metalu. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych z zakresu wykorzystania technologii addytywnych w przemyśle metalowym, lotniczym oraz wydobywczym.
Piotr Świderski ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, programista robotów przemysłowych. Pracował dla niemieckich integratorów, zaprogramował setki robotów - głównie dla koncernów motoryzacyjnych.
Przemysław Kosek Absolwent Politechniki Łódzkiej z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie projektowania i realizacji instalacji przemysłowych oraz zastosowania technologii informatycznych w przemyśle i energetyce. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowe, poczynając od asystenta, poprzez kierowanie Przemysław Kosek Absolwent Politechniki Łódzkiej z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie projektowania i realizacji instalacji przemysłowych oraz zastosowania technologii informatycznych w przemyśle i energetyce. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowe, poczynając od asystenta, poprzez kierowanie projektami, aż do stanowisk menedżerskich włącznie. Bezpośrednio realizował, kierował, kontraktował lub nadzorował realizację ponad stu pięćdziesięciu przemysłowych projektów informatycznych (ERP, PLM, PIM, SCADA, XR) w Polsce oraz za granicą (m. in. w USA, Wlk. Brytanii, Czechach, Słowacji i Słowenii). W bezpośredniej współpracy z producentami z USA oraz Włoch odpowiadał za skuteczne wprowadzenie na rynek polski kilku wiodących wyspecjalizowanych rozwiązań informatycznych. Od kilku lat specjalizuje się zwłaszcza w przemysłowych zastosowaniach technologii Rozszerzonej Rzeczywistości XR (m. in.doradzał w kwestiach jej optymalnego wykorzystania oraz nadzorował realizację kilkunastu projektów XR w przemyśle i energetyce).Jest autorem licznych artykułów, publikacji oraz materiałów szkoleniowych, a także certyfikowanym doradcą ADMA ("Advanced MAnufacturing") i posiadaczem Poświadczeń Bezpieczeństwa (PL, NATO oraz EU) uprawniających do dostępu do informacji niejawnych.
Tomasz Król ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości w zakresie zarządzania procesami, doradca biznesowy, twórca strategii rozwoju procesów produkcyjnych, certyfikowany doradca zdroworozsądkowego zarządzania procesami wg. Teorii Ograniczeń Goldratta, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania Tomasz Król ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości w zakresie zarządzania procesami, doradca biznesowy, twórca strategii rozwoju procesów produkcyjnych, certyfikowany doradca zdroworozsądkowego zarządzania procesami wg. Teorii Ograniczeń Goldratta, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 , założyciel firmy Instytut Doskonalenia Produkcji. Ekspert zarządzania zmianą, twórca, inspirator. Buduje strategie optymalizacji procesów produkcyjnych w oparciu o filozofię lean management. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami, właścicielami firm i dyrektorami produkcji nad generowaniem oszczędności w ich procesach. Ma na swoim koncie wiele bardzo dobrze poprowadzonych projektów m.in. wraz z jednym z klientów uzyskał wynik 9 milionów złotych zaoszczędzonych w skali roku, z innym ponad 2,5 miliona wpierając go podczas 6 miesięcy trwania projektu wdrożeniowego.

Plan wydarzenia

8 grudnia

Wprowadzenie do przemysłu przyszłości – założenia, cele i standardy. 12:00 - 14:00
Szkolenie przybliży uczestnikom proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa, definicje oraz ramy przemysłu 4.0. Uczestnicy poznają korzyści biznesowe z wdrożenia przemysłu 4.0, a także kluczowe trendy w nowoczesnej wytwórczości. Ekspert PPP omówi takie pojęcia, jak: Customer-Driven Industry 4.0, Smart Component, Smart Machine, Digital Factory, Connected Factories, Industry 4.0 Enterprise.

15 grudnia

Lean management w produkcji nisko seryjnej, gniazdowej – rozwiązania, przykłady, błędy. 12:00 - 14:00
Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z filozofią lean management oraz uświadomienie przedsiębiorcom, jak ważne jest ciągłe doskonalenie procesów w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa i przygotowaniu go na przemysł 4.0. Tematy, które zostaną omówione to:
 • wartość dla klienta,
 • wpływ strat na koszty stałe i zmienne. Gdzie najczęściej „uciekają” pieniądze,
 • narzędzia i metody poprawy procesów. Jak efektywnie doskonalić procesy,
 • standaryzacja jako podstawa wszelkich działań. Dlaczego standard jest ważny? Czy wszystko da się opisać i ustandaryzować?
 • standaryzacja jako solidny fundament strategii Lean,
 • utrzymanie zmiany - jak codziennie motywować się do przestrzegania standardów?

29 grudnia

Jak efektywnie zarządzać utrzymaniem ruchu używając narzędzi AR, AI i big data. 12:00 - 14:00
Celem szkolenia jest prezentacja podejścia predykcyjnego w zakresie możliwości wspomagania służb utrzymania ruchu. W czasie szkolenia ekspert PPP omówi praktyczna przykłady diagnostyki oraz predykcji stanów maszyn i linii technologicznych z uwzględnieniem rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji AI oraz big data. Przybliży również ideę cyfrowego bliźniaka (ang. digital twin).

12 stycznia

Robotyzacja i cobotyzacja produkcji - gdzie i w jaki sposób automatyzować i robotyzować procesy. 12:00 - 14:00
Szkolenie ma na celu wzbogacenie przedsiębiorcy o podstawową wiedzę potrzebną do dobrego i racjonalnego wdrożenia robotów.
 • Czy wszystko da się zrobotyzować?
 • Kiedy robot, a kiedy cobot.
 • Co składa się na koszt robotyzacji.
 • Jak nie wpaść w pułapki i robotyzować z głową.
 • Roboty mobilne i kroczące.
 • Dlaczego robotyzując powinniśmy patrzeć kilka lat, a może i dekady do przodu. Czy da się planować w takiej perspektywie?

19 stycznia

Technologie addytywne – jak wykorzystywać druk 3D w metalu w produkcji przemysłowej. 12:00 - 14:00
Uczestnicy dowiedzą się do czego i w jaki sposób wykorzystać druk 3D w metalu w produkcji. Ekspert PPP przybliży możliwości wytwórcze technologii, narzędzia i metodologię pracy. Przedstawi poszczególne etapy procesu produkcyjnego - od modelu komputerowego do finalnego wyrobu oraz ich wpływ na jakość wytwarzanej części. Na przykładach kilku realizacji pokaże, w jaki sposób technologie addytywne w metalu znajdują zastosowanie w codziennej produkcji. Opowie również gdzie i jak znaleźć potencjalne obszary zastosowania wytwarzania przyrostowego w wytwórczości.

26 stycznia

Cyberbezpieczeństwo systemów IoT Web. 12:00 - 14:00
Szkolenie przybliży uczestnikom problematykę cyberbezpieczeństwa w systemach IoT i w koncepcji przemysłu 4.0. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat cyber zagrożeń, podatności, rodzajów oraz identyfikacji ataków charakterystycznych dla systemów IoT i przemysłowych oraz ich konsekwencji, środków zaradczych i dobrych praktyk, poznają zasady cyberbezpieczeństwa i narzędzia pozwalające na rozpoznawanie i klasyfikację cyber zagrożeń oraz zagrożonych obszarów systemu.