Przejdź do treści

Technologie 4.0: jak organizować procesy?

Data: 2 marca - 6 kwietnia 2022 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

„Technologie 4.0: jak organizować procesy?” to cykl spotkań z ekspertami Platformy Przemysłu Przyszłości, przygotowany z myślą o przedsiębiorcach, menadżerach i osobach zarządzających obszarami produkcyjnymi. Uczestnicy poznają rozwiązania przemysłu 4.0 i dowiedzą się, jak wykorzystywać je w swoich firmach.

W ramach warsztatów uczestnicy min.: skorzystają z gry symulacyjnej, wezmą udział w dyskusjach opartych na przykładach, poznają propozycje dobrych praktyk i skorzystają z sesji Q&A, które ułatwią szybkie przyswajanie wiedzy.

Korzyści z udziału w cyklu Technologie 4.0:

 • uzyskanie wiedzy o kluczowych technologiach i zagadnieniach przemysłu 4.0,
 • konsultacje z ekspertami branżowymi,
 • możliwość uzyskania wsparcia PPP w procesie transformacji firmy,
 • wymiana doświadczeń z innymi przedsiębiorcami.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.
Spotkania odbędą się w formule on-line.

Prelegenci

Krzysztof Bednarz
Krzysztof Bednarz trener zarządzania Lean Management, redaktor naczelny portalu LeanCenter, współtwórca szkoleniowej gry symulacyjnej „Koromo – Japoński Warsztat”. Krzysztof Bednarz trener zarządzania Lean Management, redaktor naczelny portalu LeanCenter, współtwórca szkoleniowej gry symulacyjnej „Koromo – Japoński Warsztat”. Uczestnik wdrożeń w szeregu firmach m.in.: transportowej, zakładach spożywczych, drukarniach, magazynach, hurtowniach, zakładach przemysłu ciężkiego, automotive, branży tytoniowej. Certyfikowany audytor Lean i 5S w procesach logistycznych. Prowadzi warsztaty i projekty z zakresu mapowania procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, lokalizacji marnotrawstw, pomiarów czasów cykli, taktu, zapasów międzyoperacyjnych, obserwacji i eliminacji problemów, predyktywnego utrzymania maszyn i urządzeń. Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. Pasjonat ciągłego doskonalenia, propagujący w Polsce metodę zarządzania lean management poprzez portal LeanCenter.
Przemysław Kosek
Przemysław Kosek absolwent Politechniki Łódzkiej z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie projektowania i realizacji instalacji przemysłowych oraz zastosowania technologii informatycznych w przemyśle i Przemysław Kosek absolwent Politechniki Łódzkiej z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie projektowania i realizacji instalacji przemysłowych oraz zastosowania technologii informatycznych w przemyśle i energetyce. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowe, poczynając od asystenta, poprzez kierowanie projektami, aż do stanowisk menedżerskich włącznie. Bezpośrednio realizował, kierował, kontraktował lub nadzorował realizację ponad stu pięćdziesięciu przemysłowych projektów informatycznych (ERP, PLM, PIM, SCADA, XR) w Polsce oraz za granicą (m. in. w USA, Wlk. Brytanii, Czechach, Słowacji i Słowenii). Od kilku lat specjalizuje się zwłaszcza w przemysłowych zastosowaniach technologii rozszerzonej rzeczywistości XR (m. in. doradzał w kwestiach jej optymalnego wykorzystania oraz nadzorował realizację kilkunastu projektów XR w przemyśle i energetyce). Jest autorem licznych artykułów, publikacji oraz materiałów szkoleniowych, a także certyfikowanym doradcą ADMA ("ADvanced MAnufacturing").
Mariusz Hetmańczyk
Mariusz Hetmańczyk ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się zagadnieniami automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki Mariusz Hetmańczyk ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się zagadnieniami automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, predykcji stanów bazującej na metodach grafowych oraz technologii MEMS. Autor ponad 80 publikacji związanych z komputerowym wspomaganiem diagnozy oraz prognozy rozproszonych napędów mechatronicznych. W Platformie Przemysłu Przyszłości jest zastępcą dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą.
Piotr Świderski
Piotr Świderski ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, programista robotów przemysłowych. Pracował dla niemieckich integratorów, zaprogramował setki robotów - głównie dla koncernów motoryzacyjnych.
Marek Ostafil
Marek Ostafil Przedsiębiorca, menadżer, doradca, trener i wykładowca akademicki. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami i Marek Ostafil Przedsiębiorca, menadżer, doradca, trener i wykładowca akademicki. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami i projektami. Współzałożyciel firm Cyberus Labs Sp z o.o., specjalizującej się w tworzeniu rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa, oraz Smart Secure Networks Sp z o.o. Pomysłodawca Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy – SINOTAIC. Jest współtwórcą koncepcji najbardziej kompleksowego w skali światowej rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa systemów IoT – ELIoTPro, który jako jeden niewielu polskich przedsięwzięć otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach programu SMI Instrument.
Norbert Kaleta
Norbert Kaleta ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w firmach produkcyjnych przemysłu zbrojeniowego oraz metalowego. Norbert Kaleta ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w firmach produkcyjnych przemysłu zbrojeniowego oraz metalowego. Od 5 lat związany z rozwojem technologii wytwarzania przyrostowego z metalu. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych z zakresu wykorzystania technologii addytywnych w przemyśle metalowym, lotniczym oraz wydobywczym.

Plan wydarzenia

2 marca

Wprowadzenie do przemysłu przyszłości – założenia, cele i standardy. 12:00 - 14:00
Szkolenie przybliży uczestnikom proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa, definicje oraz ramy przemysłu 4.0. Uczestnicy poznają korzyści biznesowe z wdrożenia przemysłu 4.0, a także kluczowe trendy w nowoczesnej wytwórczości. Ekspert PPP omówi takie pojęcia, jak: Customer-Driven Industry 4.0, Smart Component, Smart Machine, Digital Factory, Connected Factories, Industry 4.0 Enterprise.

9 marca

5 działań w firmie stanowiących fundament pod wdrożenie nowych technologii 12:00 - 14:00
Szkolenie zawierać będzie pięć istotnych elementów funkcjonowania firmy, które doskonalone w ramach działań lean management przygotowują do wdrożenia nowych technologii. Bez tego etapu przeskok w stronę przemysłu 4.0 może okazać się falstartem. Podczas tej sesji ekspert omówi następujące tematy:
 • Przepływ materiałów i informacji w firmie
 • Jak zasilać na czas stanowiska pracy
 • Metody obserwacji pracy i szukania standardów
 • Zestawienie nowych maszyny, ze starymi nawykami w ich obsłudze
 • Czy technologia jest remedium na sytuacje problematyczne

16 marca

Jak efektywnie zarządzać utrzymaniem ruchu używając narzędzi AR, AI i big data. 12:00 - 14:00
Celem szkolenia jest prezentacja podejścia predykcyjnego w zakresie możliwości wspomagania służb utrzymania ruchu. W czasie szkolenia ekspert PPP omówi praktyczna przykłady diagnostyki oraz predykcji stanów maszyn i linii technologicznych z uwzględnieniem rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji AI oraz big data. Przybliży również ideę cyfrowego bliźniaka (ang. digital twin).

23 marca

Robotyzacja i cobotyzacja produkcji - gdzie i w jaki sposób automatyzować i robotyzować procesy. 12:00 - 14:00
Szkolenie ma na celu wzbogacenie przedsiębiorcy o podstawową wiedzę potrzebną do dobrego i racjonalnego wdrożenia robotów.
 • Czy wszystko da się zrobotyzować?
 • Kiedy robot, a kiedy cobot.
 • Co składa się na koszt robotyzacji.
 • Jak nie wpaść w pułapki i robotyzować z głową.
 • Roboty mobilne i kroczące.
 • Dlaczego robotyzując powinniśmy patrzeć kilka lat, a może i dekady do przodu. Czy da się planować w takiej perspektywie?

30 marca

Technologie addytywne – jak wykorzystywać druk 3D w metalu w produkcji przemysłowej. 12:00 - 14:00
Uczestnicy dowiedzą się do czego i w jaki sposób wykorzystać druk 3D w metalu w produkcji. Ekspert PPP przybliży możliwości wytwórcze technologii, narzędzia i metodologię pracy. Przedstawi poszczególne etapy procesu produkcyjnego - od modelu komputerowego do finalnego wyrobu oraz ich wpływ na jakość wytwarzanej części. Na przykładach kilku realizacji pokaże, w jaki sposób technologie addytywne w metalu znajdują zastosowanie w codziennej produkcji. Opowie również gdzie i jak znaleźć potencjalne obszary zastosowania wytwarzania przyrostowego w wytwórczości.

6 kwietnia

Cyberbezpieczeństwo systemów IoT Web. 12:00 - 14:00
Szkolenie przybliży uczestnikom problematykę cyberbezpieczeństwa w systemach IoT i w koncepcji przemysłu 4.0. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat cyber zagrożeń, podatności, rodzajów oraz identyfikacji ataków charakterystycznych dla systemów IoT i przemysłowych oraz ich konsekwencji, środków zaradczych i dobrych praktyk, poznają zasady cyberbezpieczeństwa i narzędzia pozwalające na rozpoznawanie i klasyfikację cyber zagrożeń oraz zagrożonych obszarów systemu.
Zarejestruj się
This form is not available.