Przejdź do treści

Spotkanie Technologiczne w sieci: Druk 3D

Data: 4 czerwca 2020 (zakończone)

Plan wydarzenia

Otwarcie pokoju konferencyjnego 10:00 - 10:05
Przywitanie uczestników, zaproszonych ekspertów oraz przedstawienie idei przemysłu 4.0 10:05 - 10:30
Liderzy przemysłu oszczędzają miliony euro sprawnie wprowadzając druk 3D do produkcji. Jak to robią? 10:30 - 11:50
Kamelia Duczmal – Business Development Manager w 3YOURMIND – poprowadzi sesję poświęconą zagadnieniom produkcyjnym związanym z drukiem 3D. Ma on swoje ograniczenia, jednak oferuje też ogromne korzyści. Największe firmy oszczędzają miliony euro na jego wprowadzeniu. Korzystają z narzędzi, które pozwalają na szybkie znalezienie części, które warto drukować w 3D, budują Centra Doskonałości, tworzą cyfrowe magazyny części 3D, optymalizują przepływ pracy. Czego możemy się od nich nauczyć?
Druk 3D a biznes. Jak zidentyfikować potencjał? 10:30 - 11:50
Bolesław Telesiński – konsultant d/s technologii przyrostowych z firmy 3D-FLOW – poprowadzi sesję poświęconą zagadnieniom oceny potencjału wdrożeń Druku 3D w konkretnych sytuacjach.
Druk 3D – TAK, ale jak to sfinansować? 10:30 - 11:50
Piotr Kryjom – Business Development Manager w Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości – prowadzi sesję poświęconą kwestii możliwości finansowania inwestycji związanych z drukiem 3D. Obecnie na rynku istnieje wiele możliwości finansowania tego typu przedsięwzięć m. in. bezzwrotne dotacje, korzystnie oprocentowane pożyczki, czy kapitał pozyskany od inwestora. W zależności od przyjętego modelu biznesowego jedne źródła finansowania są bardziej, a inne mniej korzystne. Którą formę finansowania wybrać, czym należy kierować się wybierając źródło finansowania?
Co i kiedy opłaca się drukować? Ekonomia druku 3D. 10:30 - 11:50
Bartłomiej Łodziato – ekspert druku 3D z firmy 3DL.tech oraz Politechniki Wrocławskiej – przedstawi realistyczny scenariusz wykorzystywania tej technologii w praktyce. Wielokrotnie przedsiębiorcom wydaje się, że technologia ta jest rozwiązaniem wielu potencjalnych problemów. Może być też ich źródłem, więc w trakcie prezentacji ocenimy w jaki sposób wykorzystać technologię w przykładowym procesie produktowym.
Podsumowanie i zakończenie spotkania 11:50 - 12:00
Zarejestruj się
This form is not available.