Przejdź do treści

Proszki metali a technologie przyrostowe – małe różnice, duże konsekwencje

Data: 5 maja 2021 (zakończone)
Organizator: Level 4.0 | Digital Innovation Hub Wrocław

Level 4.0 – Wrocławski Hub Innowacji Cyfrowych organizuje wydarzenie poświęcone charakterystyce proszków metalowych stosowanych w wytwarzaniu przyrostowym. Przy okazji omówią oddziaływanie poszczególnych cech na proces L-PBF (Laser Powder Bed Fusion) i jego rezultaty.

Definicję procesu L-PBF można przeczytać w Słowniku Przemysłu Przyszłości.

Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego zdarza się, że cząstki proszku mają średnice spoza zakresu wartości deklarowanych przez producenta. Eksperci wytłumaczą, dlaczego zbyt małe lub zbyt duże cząstki w dużych ilościach są problematyczne podczas drukowania. Omówią zmiany następujące w proszku podczas kolejnych użyć, a także przybliżą wpływ kształtu cząstek proszku na przebieg procesu L-BPF. W czasie spotkania specjaliści zaprezentują procedury i aparaturę badawczą stosowane na Politechnice Wrocławskiej do pełnego scharakteryzowania proszków wykorzystywanych w technologiach przyrostowych.

Szkolenie jest skierowane do menadżerów, kierowników i inżynierów produkcji, konstruktorów oraz technologów, którzy są początkujący i średniozaawansowani, jeśli chodzi o technologię pLS.

Wydarzenie będzie prowadzone w formule on-line. Organizator wymaga wcześniejszej rejestracji.

Prelegenci

Piotr Gruber asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Piotr Gruber asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Prowadzi badania dotyczące polimerowych technologii przyrostowych, w szczególności technologii SLS. Doświadczenie w obszarze AM zdobył w licznych projektach badawczo-rozwojowych.
Michał Olejarczyk związany z Politechniką Wrocławska w obszarze technologii przyrostowych. Specjalizuje się w technologii selektywnego spiekania proszków tworzyw sztucznych (SLS). Michał Olejarczyk związany z Politechniką Wrocławska w obszarze technologii przyrostowych. Specjalizuje się w technologii selektywnego spiekania proszków tworzyw sztucznych (SLS). Wykonywał projekty badawczo-rozwojowe dla branży medycznej, lotniczej i obronnej; autor publikacji, raportów dla przemysłu oraz wdrożeń komercyjnych w obszarze AM.

Plan wydarzenia

Wprowadzenie 16:00 - 16:05
Rozkład wielkości cząstek proszku 16:05 - 16:25
Jak interpretować wykresy określające rozkład wielkości cząstek?
Metody określania udziału poszczególnych frakcji: analiza sitowa, dyfrakcja laserowa, analiza obrazu.
Kształt cząstek proszku 16:25 - 16:45
Dlaczego kształt cząstek proszku jest ważny?
Metody oceny kształtu cząstek proszku (mikroskopia elektronowa i optyczna, CT).
Refleksyjność 16:45 - 17:05
Czy każdy rodzaj metalu da się przetwarzać w technologiach L-PBF?
Sypkość proszku 17:05 - 17:25
Statyczna – lejek Halla
Dynamiczna – bęben rotacyjny
Podsumowanie 17:25 - 17:30
Więcej informacji