Przejdź do treści

Proces transformacji cyfrowej

Data: 18 listopada 2021 (zakończone)
Organizator: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

#idearozwojubiznesu to cykl spotkań online o charakterze informacyjno – edukacyjnych na temat pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, wspierających przedsiębiorców w pokonywaniu trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, spowodowanych pandemią.

Podczas rozmowy zostaną przybliżone działania mające na celu szersze zastosowanie cyfrowego obiegu danych oraz digitalizacji procesów biznesowych i operacyjnych.

Eksperci Platformy Przemysłu Przyszłości poruszą zagadnienia:

  • Transformacja cyfrowa jako priorytet w wielu płaszczyznach;
  • Transformacja cyfrowa urządzeń technologicznych;
  • Transformacja cyfrowa modelu biznesowego;
  • Transformacja cyfrowa a cyberbezpieczeństwo.

Prelegenci

Mariusz Hetmańczyk
Mariusz Hetmańczyk ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się zagadnieniami automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki Mariusz Hetmańczyk ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się zagadnieniami automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, predykcji stanów bazującej na metodach grafowych oraz technologii MEMS. Autor ponad 80 publikacji związanych z komputerowym wspomaganiem diagnozy oraz prognozy rozproszonych napędów mechatronicznych. W Platformie Przemysłu Przyszłości jest zastępcą dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą.
Julian Malaka
Julian Malaka Specjalista w Dziale Zarządzania Wiedzą Platformy Przemysłu Przyszłości. Współtworzy platformę e-learningową, dostarczającą wiedzę o wyzwaniach, jak i rozwiązaniach współczesnego Julian Malaka Specjalista w Dziale Zarządzania Wiedzą Platformy Przemysłu Przyszłości. Współtworzy platformę e-learningową, dostarczającą wiedzę o wyzwaniach, jak i rozwiązaniach współczesnego świata produkcji. Projektuje narzędzia uświadamiające i wspomagające rozwój przedsiębiorców w kierunku cyfryzacji, automatyzacji, autonomizacji i elastyczności wytwarzania. Wiedzę o zakładach przemysłowych oraz szeroki obraz tego rynku czerpie z własnej pracy audytorskiej, edukacyjnej, a nawet produkcyjnej, jak i kontaktów z ekspertami PPP. Wywodzący się ze środowiska akademickiego, tworzący koncepcje i stanowiska badawcze, od początku związany z praktycznymi, aplikacyjnymi zagadnieniami i współpracą biznes-nauka. Znając procesy zarówno wirtualne, jak i manualne, spogląda na przemysł przez pryzmat doświadczeń i z perspektywy różnych profesji.
Więcej informacji