Proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

Data: 9 grudnia 2021 - 20 stycznia 2022 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

Szkolenie „Proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa” to cykl spotkań z ekspertami Platformy Przemysłu Przyszłości dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej oraz pracowników instytucji publicznych. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym jest przemysł przyszłości, jak przebiega proces transformacji cyfrowej firmy oraz poznają korzyści biznesowe i wartości jakie tworzy cyfryzacja.

Szkolenia będą prowadzone on-line. W ramach warsztatów uczestnicy min.: skorzystają z gry symulacyjnej, wezmą udział w dyskusjach opartych na przykładach, poznają propozycje dobrych praktyk i skorzystają z sesji Q&A, które ułatwią szybkie przyswajanie wiedzy.

Korzyści z udziału w cyklu szkoleniowym:

 • uzyskanie wiedzy o kluczowych technologiach i zagadnieniach przemysłu 4.0,
 • konsultacje z ekspertami branżowymi,
 • możliwość uzyskania wsparcia PPP w procesie transformacji firmy,
 • wymiana doświadczeń z innymi przedsiębiorcami.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Zarejestrowane osoby deklarują obecność na kolejnych spotkaniach cyklu.

Spotkania odbędą się w formule on-line. Rejestracja zakończy się 9 grudnia o godz. 7:00.

Prelegenci

Mariusz Hetmańczyk ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się zagadnieniami automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, Mariusz Hetmańczyk ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się zagadnieniami automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, predykcji stanów bazującej na metodach grafowych oraz technologii MEMS. Autor ponad 80 publikacji związanych z komputerowym wspomaganiem diagnozy oraz prognozy rozproszonych napędów mechatronicznych. W Platformie Przemysłu Przyszłości jest zastępcą dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą.

Plan wydarzenia

9 grudnia

Wprowadzenie do przemysłu przyszłości – założenia, cele i standardy. 09:00 - 11:00
Szkolenie przybliży uczestnikom proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa, definicje oraz ramy przemysłu 4.0. Uczestnicy poznają korzyści biznesowe z wdrożenia przemysłu 4.0, a także kluczowe trendy w nowoczesnej wytwórczości. Ekspert PPP omówi takie pojęcia, jak: Customer-Driven Industry 4.0, Smart Component, Smart Machine, Digital Factory, Connected Factories, Industry 4.0 Enterprise.

16 grudnia

Wirtualna organizacja i obszary standaryzacji. 09:00 - 11:00
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z modelami biznesowymi stosowanymi w przemyśle 4.0. Tematy, które zostaną omówione: modele biznesowe organizacji wirtualnych,
 • rola przedsiębiorczości w rozwoju makroekonomicznym,
 • korzyści wynikające z wdrożenia modeli biznesowych zgodnych z ideą przemysłu 4.0,
 • dlaczego warto przeniesienść przedsiębiorstw do obszar przemysłu 4.0,
 • kluczowe barier wdrożenia nowych modeli biznesowych,
 • obecna sytuacja i budowanie organizacji wirtualnych.

30 grudnia

Zarządzanie zmianą w procesie budowy przemysłu 4.0. 09:00 - 11:30
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ustandaryzowanymi metodami stosowanymi we wdrażaniu przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie. Ekspert omówi następujące tematy:
 • 7 czynników zmiany,
 • rola przedsiębiorczości oraz pracowników w zmianie,
 • zasady oraz sposoby przeprowadzenia zmiany,
 • przykłady praktyczne wdrożonych zmian.

13 stycznia

Proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa na podstawie metodologii ADMA. 09:00 - 13:00
Szkolenie ma na celu przedstawienie uczestnikom procesu transformacji cyfrowej na przykładzie etapów transformacji zdefiniowanych w międzynarodowym standardzie ADMA. Warsztaty będą łączyć dyskusję oraz analizę przeprowadzonych badań w metodologii ADMA.

20 stycznia

Finansowanie transformacji cyfrowej. 09:00 - 11:00
Szkolenie ma na celu przybliżyć aktualne możliwości finansowania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw za pomocą dotacji, pożyczek, inwestycji oraz wykorzystania ulg i zwolnień podatkowych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z działaniem Nawigatora Finansowego oraz dowiedzą się jak wygląda wsparcie doradcze w zakresie dopasowania pomysłów biznesowych do dostępnych instrumentów finansowych.