Przejdź do treści

Proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

Data: 3 - 31 marca 2022 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

Szkolenie „Proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa” to cykl spotkań z ekspertami Platformy Przemysłu Przyszłości dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej oraz pracowników instytucji publicznych. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym jest przemysł przyszłości, jak przebiega proces transformacji cyfrowej firmy oraz poznają korzyści biznesowe i wartości jakie tworzy cyfryzacja.

Szkolenia będą prowadzone on-line. W ramach warsztatów uczestnicy min.: skorzystają z gry symulacyjnej, wezmą udział w dyskusjach opartych na przykładach, poznają propozycje dobrych praktyk i skorzystają z sesji Q&A, które ułatwią szybkie przyswajanie wiedzy.

Korzyści z udziału w cyklu szkoleniowym:

 • uzyskanie wiedzy o kluczowych technologiach i zagadnieniach przemysłu 4.0,
 • konsultacje z ekspertami branżowymi,
 • możliwość uzyskania wsparcia PPP w procesie transformacji firmy,
 • wymiana doświadczeń z innymi przedsiębiorcami.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.
Spotkania odbędą się w formule on-line.

Prelegenci

Piotr Kaczmarek-Kurczak
Piotr Kaczmarek-Kurczak ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości w obszarze modeli biznesowych przemysłu 4.0, zajmuje się opisem i rozwojem kompetencji oraz budowaniem kwalifikacji w transformacji cyfrowej. Piotr Kaczmarek-Kurczak ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości w obszarze modeli biznesowych przemysłu 4.0, zajmuje się opisem i rozwojem kompetencji oraz budowaniem kwalifikacji w transformacji cyfrowej. Na co dzień pracuje w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się procesami innowacji i przedsiębiorczości, zarządzania wiedzą, transformacją cyfrową, współpracą nauki i biznesu. Od 2007 roku autor publikacji na temat zarządzania i przedsiębiorczości w magazynie psychologicznym JA-MY-ONI tygodnika POLITYKA.
Piotr Kryjom
Piotr Kryjom Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Piotr Kryjom Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Administracji i Biznesu Uniwersytetu w Tampere w Finlandii, ekspert z zakresu funduszy Unii Europejskiej i programów wsparcia przedsiębiorczości Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Mazowieckiej Jednostki Projektu Unijnych, uczestnik misji eksperckich w ramach Programu Partnerstwa Wschodniego na Ukrainę i do Tadżykistanu, specjalista w zakresie wsparcia przedsiębiorstw, funduszy seed capital, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, prac b+r przedsiębiorstw oraz internacjonalizacji. Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje na rozwoju klastrów przemysłowych oraz optymalizacji łańcuchów wartości. Zawodowo związany z sektorem publicznym, wieloletni pracownik urzędów centralnych oraz agencji rządowych odpowiadających za wydatkowanie środków UE, w których zajmował się przygotowaniem warunków udzielania wsparcia przedsiębiorcom. Ekspert dużych firm doradczych w zakresie przygotowania projektów wspierających rozwój specjalnych stref ekonomicznych oraz eksport polskich przedsiębiorstw. Prywatnie maratończyk, pasjonat kultury skandynawskiej.
Anna Pająk
Anna Pająk
Mariusz Hetmańczyk
Mariusz Hetmańczyk ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się zagadnieniami automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki Mariusz Hetmańczyk ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się zagadnieniami automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, predykcji stanów bazującej na metodach grafowych oraz technologii MEMS. Autor ponad 80 publikacji związanych z komputerowym wspomaganiem diagnozy oraz prognozy rozproszonych napędów mechatronicznych. W Platformie Przemysłu Przyszłości jest zastępcą dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą.

Plan wydarzenia

3 marca

Wprowadzenie do przemysłu przyszłości – założenia, cele i standardy. 09:00 - 11:00
Szkolenie przybliży uczestnikom proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa, definicje oraz ramy przemysłu 4.0. Uczestnicy poznają korzyści biznesowe z wdrożenia przemysłu 4.0, a także kluczowe trendy w nowoczesnej wytwórczości. Ekspert PPP omówi takie pojęcia, jak: Customer-Driven Industry 4.0, Smart Component, Smart Machine, Digital Factory, Connected Factories, Industry 4.0 Enterprise.

10 marca

Wirtualna organizacja i obszary standaryzacji. 09:00 - 11:00
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z modelami biznesowymi stosowanymi w przemyśle 4.0. Tematy, które zostaną omówione: modele biznesowe organizacji wirtualnych,
 • rola przedsiębiorczości w rozwoju makroekonomicznym,
 • korzyści wynikające z wdrożenia modeli biznesowych zgodnych z ideą przemysłu 4.0,
 • dlaczego warto przeniesienść przedsiębiorstw do obszar przemysłu 4.0,
 • kluczowe barier wdrożenia nowych modeli biznesowych,
 • obecna sytuacja i budowanie organizacji wirtualnych.

17 marca

Zarządzanie zmianą w procesie budowy przemysłu 4.0. 09:00 - 11:00
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ustandaryzowanymi metodami stosowanymi we wdrażaniu przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie. Ekspert omówi następujące tematy:
 • 7 czynników zmiany,
 • rola przedsiębiorczości oraz pracowników w zmianie,
 • zasady oraz sposoby przeprowadzenia zmiany,
 • przykłady praktyczne wdrożonych zmian.

24 marca

Proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa na podstawie metodologii ADMA. 09:00 - 11:00
Szkolenie ma na celu przedstawienie uczestnikom procesu transformacji cyfrowej na przykładzie etapów transformacji zdefiniowanych w międzynarodowym standardzie ADMA. Warsztaty będą łączyć dyskusję oraz analizę przeprowadzonych badań w metodologii ADMA.

31 marca

Finansowanie transformacji cyfrowej 09:00 - 11:00
Szkolenie ma na celu przybliżyć aktualne możliwości finansowania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw za pomocą dotacji, pożyczek, inwestycji oraz wykorzystania ulg i zwolnień podatkowych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z działaniem Nawigatora Finansowego oraz dowiedzą się jak wygląda wsparcie doradcze w zakresie dopasowania pomysłów biznesowych do dostępnych instrumentów finansowych.
Zarejestruj się
This form is not available.