Proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

Data: 20 maja - 24 czerwca 2021 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

Szkolenie „Proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa” to cykl spotkań z ekspertami Platformy Przemysłu Przyszłości dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej oraz pracowników instytucji publicznych. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym jest przemysł przyszłości, jak przebiega proces transformacji cyfrowej firmy oraz poznają korzyści biznesowe i wartości jakie tworzy cyfryzacja.

Szkolenia będą prowadzone on-line. W ramach warsztatów uczestnicy min.: skorzystają z gry symulacyjnej, wezmą udział w dyskusjach opartych na przykładach, poznają propozycje dobrych praktyk i skorzystają z sesji Q&A, które ułatwią szybkie przyswajanie wiedzy.

Korzyści z udziału w cyklu szkoleniowym:

 • uzyskanie wiedzy o kluczowych technologiach i zagadnieniach przemysłu 4.0,
 • konsultacje z ekspertami branżowymi,
 • możliwość uzyskania wsparcia PPP w procesie transformacji firmy,
 • wymiana doświadczeń z innymi przedsiębiorcami.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Zarejestrowane osoby deklarują obecność na kolejnych spotkaniach cyklu.

Spotkania odbędą się w formule on-line. Rejestracja zakończy się 20 maja o godz. 7:00.

Prelegenci

dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się zagadnieniami automatyki i dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się zagadnieniami automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, predykcji stanów bazującej na metodach grafowych oraz technologii MEMS. Autor ponad 80 publikacji związanych z komputerowym wspomaganiem diagnozy oraz prognozy rozproszonych napędów mechatronicznych. W Platformie Przemysłu Przyszłości jest kierownikiem Zespołu ds. Kontaktu z Rynkiem
dr Piotr Kaczmarek-Kurczak ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości w obszarze modeli biznesowych przemysłu 4.0, zajmuje się opisem i rozwojem kompetencji oraz budowaniem kwalifikacji w dr Piotr Kaczmarek-Kurczak ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości w obszarze modeli biznesowych przemysłu 4.0, zajmuje się opisem i rozwojem kompetencji oraz budowaniem kwalifikacji w transformacji cyfrowej. Na co dzień pracuje w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się procesami innowacji i przedsiębiorczości, zarządzania wiedzą, transformacją cyfrową, współpracą nauki i biznesu. Od 2007 roku autor publikacji na temat zarządzania i przedsiębiorczości w magazynie psychologicznym JA-MY-ONI tygodnika POLITYKA.
dr Piotr Kryjom Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału dr Piotr Kryjom Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Administracji i Biznesu Uniwersytetu w Tampere w Finlandii, ekspert z zakresu funduszy Unii Europejskiej i programów wsparcia przedsiębiorczości Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Mazowieckiej Jednostki Projektu Unijnych, uczestnik misji eksperckich w ramach Programu Partnerstwa Wschodniego na Ukrainę i do Tadżykistanu, specjalista w zakresie wsparcia przedsiębiorstw, funduszy seed capital, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, prac b+r przedsiębiorstw oraz internacjonalizacji. Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje na rozwoju klastrów przemysłowych oraz optymalizacji łańcuchów wartości. Zawodowo związany z sektorem publicznym, wieloletni pracownik urzędów centralnych oraz agencji rządowych odpowiadających za wydatkowanie środków UE, w których zajmował się przygotowaniem warunków udzielania wsparcia przedsiębiorcom. Ekspert dużych firm doradczych w zakresie przygotowania projektów wspierających rozwój specjalnych stref ekonomicznych oraz eksport polskich przedsiębiorstw. Prywatnie maratończyk, pasjonat kultury skandynawskiej.
Hubert Skowron ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, doradztwa biznesowego i przemysłowego. Od 10 lat związany z przemysłem Hubert Skowron ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, doradztwa biznesowego i przemysłowego. Od 10 lat związany z przemysłem zbrojeniowym i ciężkim. Pracował m.in. w Bumar Sp. z o.o.; Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o. o. gdzie zajmował się kierowaniem projektami z zakresu rozwoju biznesu, sprzedaży i technologii wytwarzania. Specjalista w opracowaniu strategii rynkowych, sporządzaniu analiz rynku, w tym badaniu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, a także w procesach budowy i zarządzania relacjami.

Plan wydarzenia

20 maja

Wprowadzenie do przemysłu przyszłości – założenia, cele i standardy. 09:00 - 11:00
Szkolenie przybliży uczestnikom proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa, definicje oraz ramy przemysłu 4.0. Uczestnicy poznają korzyści biznesowe z wdrożenia przemysłu 4.0, a także kluczowe trendy w nowoczesnej wytwórczości. Ekspert PPP omówi takie pojęcia, jak: Customer-Driven Industry 4.0, Smart Component, Smart Machine, Digital Factory, Connected Factories, Industry 4.0 Enterprise.

27 maja

Wirtualna organizacja i obszary standaryzacji. 09:00 - 11:00
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z modelami biznesowymi stosowanymi w przemyśle 4.0. Tematy, które zostaną omówione: modele biznesowe organizacji wirtualnych,
 • rola przedsiębiorczości w rozwoju makroekonomicznym,
 • korzyści wynikające z wdrożenia modeli biznesowych zgodnych z ideą przemysłu 4.0,
 • dlaczego warto przeniesienść przedsiębiorstw do obszar przemysłu 4.0,
 • kluczowe barier wdrożenia nowych modeli biznesowych,
 • obecna sytuacja i budowanie organizacji wirtualnych.

10 czerwca

Zarządzanie zmianą w procesie budowy przemysłu 4.0. 09:00 - 11:30
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ustandaryzowanymi metodami stosowanymi we wdrażaniu przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie. Ekspert omówi następujące tematy:
 • 7 czynników zmiany,
 • rola przedsiębiorczości oraz pracowników w zmianie,
 • zasady oraz sposoby przeprowadzenia zmiany,
 • przykłady praktyczne wdrożonych zmian.

17 czerwca

Proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa na podstawie metodologii ADMA. 09:00 - 13:00
Szkolenie ma na celu przedstawienie uczestnikom procesu transformacji cyfrowej na przykładzie etapów transformacji zdefiniowanych w międzynarodowym standardzie ADMA. Warsztaty będą łączyć dyskusję oraz analizę przeprowadzonych badań w metodologii ADMA.

24 czerwca

Finansowanie transformacji cyfrowej. 09:00 - 11:00
Szkolenie ma na celu przybliżyć aktualne możliwości finansowania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw za pomocą dotacji, pożyczek, inwestycji oraz wykorzystania ulg i zwolnień podatkowych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z działaniem Nawigatora Finansowego oraz dowiedzą się jak wygląda wsparcie doradcze w zakresie dopasowania pomysłów biznesowych do dostępnych instrumentów finansowych.