Wydarzenia

Świętokrzyska Arena Przemysłu Przyszłości
Okrągły Stół: „Przemysł 4.0 – Taksonomia UE a rozwój rynku kapitałowego”