Przejdź do treści

Okrągły Stół: „Przemysł 4.0 – Taksonomia UE a rozwój rynku kapitałowego”

Data: 16 grudnia 2021 (zakończone)
Organizator: Fundacja Centrum Nowych Technologii GreenLab, Platforma Przemysłu Przyszłości

Taksonomia to potoczna nazwa nowego aktu prawnego Unii Europejskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Dokument zawiera zarys systemu klasyfikacji działalności nastawionych na ekologiczne rozwiązania.

W portalu opublikowaliśmy przewodnik „Wykorzystaj szansę – zmień klimat w biznesie”, który prezentuje wyczerpujące informacje nt. klasyfikacji działalności, celów i środowiskowych i metody oceny działalności gospodarczej pod kątem zgodności z Taksonomią UE.

Wspólnie z Fundacją Centrum Nowych Technologii GreenLab zapraszamy na spotkanie, podczas którego odbędą się dwa panele tematyczne:

  • „Nowa Taksonomia UE – szanse i ryzyka dla uczestników rynku kapitałowego” z udziałem Moniki Płońskiej, ekspertki Platformy Przemysłu Przyszłości, wiceprezes Green Industry Foundation, dr. Wojciecha Nagela, przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji GPW, adw. dr. Radosława Maruszkina, eksperta od prawa ochrony środowiska i prawa klimatycznego oraz prawnika Natural Innovations Lab Mateusza Hebdy. Moderatorem panelu będzie red. Jakub Wiech.
  • „Raportowanie niefinansowe ESG jako kryterium zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw” z udziałem dr. Tomasza Wiśniewskiego, wicedyrektora Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, dr. Mirosława Kachniewskiego, prezesa Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz prof. dr. hab. Krzysztofa Borowskiego, wykładowcy Szkoły Giełdowej, a także studiów doktoranckich i podyplomowych na SGH. Moderatorem panelu będzie Przemysław Gerschmann, doradca zarządu GPW.

Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej, udział jest bezpłatny.

Więcej informacji