Przejdź do treści

Chcesz zmienić swój pomysł w nowatorski produkt lub usługę?

Wschodni Akcelerator Biznesu 2 to wszechstronny program inkubacji, który zapewni Ci wszystko, czego potrzebujesz do rozwoju i osiągnięcia sukcesu!

Wschodni Akcelerator Biznesu

W ramach drugiej edycji celem programu Wschodni Akcelerator Biznesu jest inkubacja 200 startupów poprzez usługi wspierające opracowanie modelu biznesowego, które pomogą im przekształcić pomysły biznesowe w gotowe produkty.

OPRACOWANIE MODELU BIZNESOWEGO

ROZWÓJ BIZNESU

INDYWIDUALNA OPIEKA MANAGERSKA

GRANT FINANSOWY

Co zyskasz na start?

Usługi wspierające opracowanie indywidulanego modelu biznesowego

Pakiet indywidulanie dobranych szkoleń i warsztatów z ekspertami (ok. 70 000 zł)

Grant finansowy przeznaczony na zadania niezbędne do powstania MVP (ok. 30 000 zł)

Pozyskanie cennych wskazówek od doświadczonych mentorów

Współpraca ze startupami już z przetestowanym MVP

Możliwości nawiązania cennych kontaktów inwestycyjnych

Co możesz zyskać więcej?

Wschodni Akcelerator Biznesu jest częścią systemu wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu. Po okresie inkubacji ok. 70% najlepszych startupów będzie mogło ubiegać się w PARP o dalsze rundy finansowania:

Platformy startowe dla nowych pomysłów Komponent IIa – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu
600 000 PLN

Platformy startowe dla nowych pomysłów Komponent IIb – Rozwinięcie działalności gospodarczej startupu
3 000 000 PLN

Specjalizacje WAB 2

Rolno-spożywcza

Specjalizacja w ramach obszaru Żywność i przemysł rolno-spożywczy

Ekologia

Specjalizacja w ramach szerokiego obszaru ekologia

Przemysł 4.0

Specjalizacja w ramach obszaru cyfryzacji i działalności innowacyjnej

Gamedev

Specjalizacja w ramach obszaru – działalność w obszarze gier komputerowych

Sport

Specjalizacja w ramach obszaru zdrowie i produkty medyczne w tym jakość życia

Jak aplikować?

Nic prostszego! Wystarczy, że odwiedzisz stronę internetową https://lsi.parp.gov.pl/auth zarejestrujesz się i wypełnisz formularz aplikacyjny, przedstawiając swój pomysł i zespół.

Więcej informacji o projekcie: https://wab.biz.pl/

Rola Fundacji

Platforma Przemysłu Przyszłości w ramach projektu zapewni startupom wsparcie managera inkubacji oraz wsparcie eksperckie w zakresie: tworzenia innowacji i analiza konkurencyjności produktów, opracowywania analiz i prognoz finansowych, konsultacji technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań cyfrowych. Nasi eksperci będą również pomagać w procesie budowania zespołów, w tym poprzez analizę potrzebnych ról i kompetencji.

Organizator

Animatorem projektu jest Puławski Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.

Projekt Platforma Startowa Wschodni Akcelerator Biznesu 2 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego.