Przejdź do treści

Kompetencje przyszłości – jak przygotować specjalistów do rynku pracy który nadejdzie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

O projekcie

Celem nadrzędnym projektu jest wspieranie transformacji cyfrowej w krajach Unii Europejskiej poprzez rozwój kompetencji cyfrowych na poziomie zaawansowanym, dostosowanym do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy. W wyniku poczynionej analizy stwierdziliśmy, że kompetencje związane z rynkiem IT a tym samym z transformacją cyfrową są kluczowe dla rynku pracy obecnie, oraz będą miały jeszcze większe znaczenie dla rynku pracy, który dopiero nadejdzie. Dlatego też zdecydowaliśmy się wspierać pracowników przyszłości w ich rozwoju, tak aby dzięki zapewnionym działaniom edukacyjnym, wyszkolić nowe specjalistyczne kadry, które zasilą przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej.

Analiza potrzeb

Projekt odpowiada na następujące potrzeby, zdefiniowane przez nasze konsorcjum:

Rezultaty

Głównym rezultatem naszego projektu jest stworzenie nowoczesnego, innowacyjnego kursu video dotyczącego kompetencji cyfrowych w dziedzinach takich jak Web Technologies, IT Network Systems Administration, IT Software Solutions for Business. Kurs ma być skierowany do młodych osób z całej Europy, aspirujących do rozwoju swoich umiejętności na bardzo wysokim poziomie. Podczas tworzenia programu kursu zdecydowaliśmy się posiłkować wytycznymi znajdującymi się w dokumentach WorldSkills Occupational Standards, które w naszym mniemaniu w bardzo dobry sposób porządkują wszystkie kompetencje wymagane przez rynek pracy w wybranych dziedzinach i są uznanym przez szerokie grono specjalistów kompedium standardów i wytycznych potrzebnych do rozwoju kompetencji.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Partner finansowy

Partner projektu

Institut INPRO