Przejdź do treści

Starszy specjalista w Dziale Ekosystemu

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. wsparcie FPPP w koordynacji prac Regionalnych Rad Przemysłu Przyszłości, przygotowanie rekomendacji prac Rad Regionalnych we współpracy z sekretarzami, reprezentowanie FPPP w kontaktach roboczych z członkami Regionalnych Rad oraz sekretarzami, analizę otoczenia rynkowego oraz nawiązywanie współpracy z partnerami instytucjonalnymi Fundacji, koordynację i udział w realizacji projektów ukierunkowanych na wspieranie procesów transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i sektora publicznego, w tym w tworzeniu narzędzi wspierających działalność centrów innowacji.

Zgłoszenia: do 03 grudnia 2023 roku
Wymiar: 1/1 etatu
Umowa: umowa o pracę, zadaniowy czas pracy

Wszystkie szczegóły oferty zawiera poniższe ogłoszenie.