Przejdź do treści

Specjalista ds. współpracy instytucjonalnej

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in udział w realizacji projektów ukierunkowanych na wspieranie procesów transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i sektora publicznego, udział w organizacji konferencji i spotkań branżowych, tworzenie prezentacji, raportów i analiz wynikających z realizowanych projektów oraz identyfikowanych potrzeb rynku, analizę aktów prawnych oraz programów krajowych i europejskich w obszarze szeroko pojętych polityk innowacyjnych i przemysłowych oraz kontakty i współpracę z pozostałymi działami Fundacji.

Zgłoszenia: do 16 października 2023 roku
Wymiar: 1/1 etatu
Umowa: umowa o pracę, zadaniowy czas pracy