Przejdź do treści

Nabór na Sekretarza ds. Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. wsparcie FPPP w tworzeniu Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości, przygotowanie rekomendacji dla FPPP potencjalnych członków Śląskiej Rady Przemysłu
Przyszłości, obsługę organizacyjną i kancelaryjną posiedzeń Śląskiej Rady Przemysłu Przyszłości oraz protokołowanie posiedzeń Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości oraz sporządzanie stosownej dokumentacji, wsparcie FPPP w organizacji wydarzeń o charakterze merytorycznym związanym z regionalnymi/ogólnokrajowymi wyzwaniami o charakterze gospodarczym – pozyskiwanie partnerów finansowych, budowanie pozytywnego wizerunku FPPP w Regionach, raportowanie o bieżących działaniach podejmowanych w ramach Rady.

Zgłoszenia: do 17 grudnia 2023 roku
Wymiar: 1/2 etatu
Umowa: umowa o pracę, zadaniowy czas pracy

Wszystkie szczegóły oferty zawiera poniższe ogłoszenie.